Nöroloji
 Nöroloji

Nöroloji (9789754208054)

EK INDIRIM

İstanbul Tıp

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı ders kitabının internette yayınlanmaya başlamasından yaklaşık 10 yıl, ilk basımın yayınlanmasından 7 yıl sonra ikinci baskı ile karşınızdayız. Geçen süre içerisinde kitabın Türkçe nöroloji ders kitapları arasında önemli bir yer edindiğini, tüm Türkiye'deki tıp öğrencilerinin, nöroloji uzmanlık öğrencilerinin ve hatta nöroloji uzmanlarının güvendikleri bir başvuru kaynağı haline geldiğini gururla gözledik. Bu motivasyonla elinizdeki baskıda kitabın hemen tümü yeniden gözden geçirildi, önemli ölçüde eklemeler yapıldı ve sekiz yeni bölüm eklendi. Bu yenileştirmeler yapılırken fakültemizin başka anabilim dallarından ve diğer kurumlardan bize katılan yeni yazarlar gücümüzü arttırdı.
Geçen basımda bölümler arasında bir dil birliği sağlama kaygısı hiç güdülmemişti. Bu kez editör kadrosunun da genişlemesi ile bu alana el atmaya çalıştık. Bu konuda hala çok eksiğimiz olduğunun, okuyucunun kitabı eline alır almaz bölümler arasında terim/dil uyumsuzlukları bulacağının bilincindeyiz. Kitabın, Web'e konmadan önce editörler tarafından birer kez okunmasına, basım öncesi birçok düzeltme provasının yazarlar ve editörler tarafından kontrol edilmiş olmasına rağmen yanlışlar taşıdığını da tahmin ediyoruz. Bunlar için hoşgörünüze sığınıyor, okuyucu geribildirimlerinin kitabı hem elektronik ortamda hem de yeni basımlarda düzeltmemizi sağlayacağını umuyoruz.
Kitabın bazı bölümlerinde küçük fontla basılmış metin kısımları görülmektedir. Bu kısımlar, öğrencilerimizden çok bilim dalımıza profesyonel yakınlığı olan meslektaşlarımızı hedeflemektedir. Metne küçük fontla dizilmiş daha profesyonel içerikli ekler yapılması konusunda yazarlar arasında bir fikir birliği sağlanmamış olduğundan, bazı bölümlerde böyle kısımlar yer almamaktadır.
Bölüm sonlarında verilen kaynaklar, o bölümün yazılmasında yararlanılan eserlerin tümünü değil, daha çok konu ile ilgili ileri okuma önerilerini içermektedir. Bu nedenle, kaynaklarda genellikle o konu ile ilgili genel amaçlı az sayıda makale ve kitap adı yer almaktadır.