Fitoterapi Drogları ve İlaçları
Fitoterapi Drogları ve İlaçlarıISBN

Fitoterapi Drogları ve İlaçları

Bijen KIVÇAK

Fitoterapi Drogları ve İlaçları”  kitabında, Fitoterapi’nin Dünya’ da ve Türkiye’de ki uygulamaları, yasal uygulama prosedürleri ve konuyla ilgili bilgilerin genel olarak yer verildiği bir bölüm bulunmaktadır. Bununla beraber Fitoterapi’nin dünya üzerinde yaygın kullanıldığı uygulama alanlarından olan sinir sistemi hastalıklarında, kadın hastalıklarında, cilt hastalıklarında ve üriner sistem hastalıklarında fitoterapide kullanılan tıbbi droglar ile ilgili bilgilere yer verilmekte, droglardan hazırlanan farmasötik şekilleri, endikasyonlarına göre dozları, kullanım şekilleri, majistral kullanımları, ilaç etkileşmeleri ve yan etkileri ile ilgili bilgilerin de yer aldığı bölümler kitabta yer almaktadır.Kitapta yer alan tıbbi çaylar bölümünde de, tıbbi çayda kullanılacak tıbbi drogların hazırlanması ile ilgili genel bir bilgi verilmekte, ayrıca tıbbi çayların, drogların içerisindeki etkin maddelere göre nasıl hazırlanmalarının gerektiği açıklanmaktadır.Fitoterapide kullanılan ilaçların içeriğindeki tıbbi droglarında, ilaç etkileşmeleri, gıda etkileşmeleri ve ameliyat öncesi kullanımları ile ilgili önemli bilgilerin tablolar halinde verildiği bölümde “Fitoterapi Drogları ve İlaçları” kitabında yer almaktadır.
Bu ürünün yanında bunları da tavsiye ediyoruz.