Girişimsel Pulmonoloji
Girişimsel Pulmonoloji

Girişimsel Pulmonoloji

Fiyat : ₺400,00

Muzaffer Metintaş / Ziya Toros Selçuk / Aydın Yılmaz

Girişimsel Pulmonoloji, 10'u alanında en önemli otoritelerden sayılan yabancı bilim insanı olmak üzere toplam 72 yazar tarafından hazırlanmıştır. Kitap, yabancı ve yerli kaynaklar arasında alanında bugüne değin yayınlanmış en geniş kapsamlı eserdir; 900 sayfa, yüzlerce özgün şekil ve fotoğraf...

Ülkemizde gitikçe yaygınlaşan girişimsel pulmonoloji ile ilgilenenlerin masa başı danışmanı olacak kitap, göğüs hastalıkları alanında çalışsan tüm hekimlerinde temel başvuru kaynaklarından birisi olacaktır.

Önsöz

Göğüs hastalıkları disiplini son yirmi yılda çok geniş bir çalışma zeminine yayılmaktadır. Girişimsel pulmonoloji de bu bağlamda her gün daha da gelişen, hastalara ve hekimlere daha çok katkı sağlayan bir özelleşme alanı olmuştur.

Girişimsel pulmonoloji, akciğer ile ilişkili bütün teknik işlemler için kullanılan yeni bir terminoloji ve göğüs hastalıkları alanının son yıllarda gelişen en önemli açılımlarından birisi, hatta en önde gelenidir. Girişimsel pulmonoloji hastalıklar karşısında hekim olarak gücümüzü çok arttırmakta, ilgi duyan hekim sayısı da gittikçe artmaktadır. Elinizdeki kitap bu alanda hem bir genel bakış sağlamayı, hem de detaylarda en güncel bilgileri sizlere ulaştırmayı hedef güderek hazırlanmıştır. Hedef böyle seçilince kitapda bronkoloji, plevral işlemler, yoğun bakım uygulamaları ve sağ kalp değerlendirmesi olarak dört bölümde düzenlenmiştir.

Bronkoloji bölümünde temel fleksibl ve rijit bronkoskopi uygulamaları ile bronkoskopik hacim küçültücü işlemler, bronşiyal termoplasti, endoskopik ve endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde iğne aspirasyonu gibi son yıllarda ilgi odağı olan konular ele alınmıştır. Plevra bölümünde temel uygulama konularının yanında medikal torakoskopi açılımları, görüntüleme yöntemleri rehberliğinde işlemler, tünel kateter gibi güncel konulara yer verilmiştir. Yoğun bakımda invaziv işlemler bölümünde temel bronkoskopi teknikleri ile birlikte noninvaziv mekanik ventilasyon eşliğinde bronkoskopi uygulamaları görsel olarak ele alınmıştır. Sağ kalp bölümünde ise kardiyopulmoner anatomi, klinik pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp kateterizasyonu gibi konular kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Kitabın belki de en önemli özelliği, konuların günlük pratik yaşamda bu işlemleri yapan deneyimli yerli ve yabancı bilim insanları tarafından kendi görsellerini kullanarak hazırlanmasıdır. Editörler olarak kendi vakalarını, tecrübelerini paylaşarak kitaba önemli katkılar sağlayan bilim insanı meslektaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Alanında en kapsamlı çalışma olan bu kitabın ülkemizde tamamen özgün dökümanlarla yayınlanıyor olması editörlere heyecan vermektedir. Ama bunun da ötesinde kitabın meslektaşlarımızın masası üstünde her gün kullanılır olması, her gün yararlanılır olması ise mutluluğumuz olacaktır.

Saygılarımızla,

Muzaffer Metintaş / Ziya Toros Selçuk / Aydın Yılmaz