Radyolojide Doğrudan Tanı: Beyin Görüntüleme
Radyolojide Doğrudan Tanı: Beyin Görüntüleme

Radyolojide Doğrudan Tanı: Beyin Görüntüleme

Fiyat : ₺50,00

Radyolojide Doğrudan Tanı: Beyin Görüntüleme

Günlük uygulamalarınızda karşılaştığınız tipik vaka örneklerinin tümünü içerir. Her bir durum ya da hastalık İçin ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz.

Radyolojide Doğrudan Tanı Tanımlamalar, Epidemiyolojİ, Etiyoloji ve Görüntüleme Bulguları >Tipik Prezentasyon, Tedavi Seçenekleri, Seyir ve Prognoz > Ayırıcı Tanı, İpuçları-Tuzaklar ve Anahtar Kaynaklar

KİTABIN İÇİNDEN

1     Travma B. Kress
Çeviri: Dr. Muşturay Karçaattıncaba
Serebral Kontüzyon ........................      1
DifüzAksonal Hasar........................      4
Subdural Kanama (SDK) ................      7
Epidural Kanama ............................    11
Travmatik Subaraknoid
Kanama............................................    14
Serebral Ödem............................    17
MerniasyonSendromlan ..........    19
Kafatası Kırığı..............................    22
2    inflamasyon
5. Haehnel
Çeviri: Dr. Muşturay Karçaaltıncaba
Multip] Skleroz ................................     25
Postenfeksivöz Ensefalomyelit
(ADEM) ....'.......................................     30
Herpes Simpleks Ensefaliti..............     33
SerebralAbse....................................     36
Menenjit............................................     39
Serebral Vaskülit........................    42
Toksoplazmozis..........................    45
Progresif Multifokal Löko-
cnsefelopati (PML) ....................    48
3    Anevrizma
S. Haehnei
Çeviri: Dr. Muşturay Karçaaittncaba
SubaraknoidHemoraji....................    59
Saküler Anevrizma..........................    62
Fuziform Anevrizma..................    66
4     Vasküler Ma/formasyon
5. Haebnel
Çeviri: Dr. Muşturay Karçaaltıncaba
KavemözHemanjiyom....................    69
Venöz Displazi..................................     72
KapillerTelenjektazİ........................     75
Pial Arteryovenöz Malformasyon
{AVM)................................................     78
Kranyal Dural Arteryovenöz
Fistül............................................    82
Vasküler Anatomi Varyasyonları   86
Vasküler Bası Sendromlan........    89
5    İnme
S. Haehnel
Çeviri: Dr. Ayça Akgöz
Iskemik Beyin Enfarktı....................     92
Serebral Mikroanjiyopati................     97
Primer İntraserebral
Hemoraji..........................................   100
AmiloidAnjiyopati ....................   103
Vasküler Diseksiyon..................   106
Bozulmuş VenÖz Drenaj............   109
Difüz Hipoksik Beyin Hasan ....   113
6     Tümörler
B. Kress
Çeviri: Dr. Ayça Akgöz
Menenjiyom ....................................   116
Yüksek Gradeli Gliomlar..................   121
Beyin Metastazları............................   126
Düşük Gradeli Astrositom..............   130
Prinıer SSS Lenfoması......................   133
Sellar Kitleler....................................   137
Knir Kılıf Tümörleri........................   141
Oligodendrogliom............................   145
Pilositik Astrositom..........................  149
Mcdülloblastorn ........................   152
Pineal Tümörler..........................   156
Epİdermoid ................................   159
Embriyonal Tümörler................   162
Epandimom................................   165
Glionöronal Tümörler................   168
Hemanjiyoblastom....................   172
Glionıatozis Serebri....................   175
Koroid Pleksus Papillomu..........  178
7     Kistler
B. Kress
Çeviri: Dr. Ayça Akgöz
Araknoid Kist....................................   181
Virchow-Robin Alanları..................   184
Pineal Kist........................................   187
KolloidKist..................................   190
Rathke Kleft Kisti........................   193
Koroid Pleksus Kisti......,.............   196
8     Meninksler
B. Kreş,
Çeviri: Dr. Ayça Akgöz
Meningeal Karsİnomatozis ............   199
Reaktif Meningeal Boyanma.......... 202
SSS Sarkoidozu..........................  204
9     Ventriküller ve Sistemler
5. Haehnel
Çeviri: Dr. Ali Devrim Karaosmanoğlu
Obstrüktif Hidrosefali......................  207
îdyopatik Normal Basınçlı
Hidrosefali........................................ 211
PsÖdotümör Serebri..................  214
10   Lökoensefalopatiler
S. Haehnel
Çeviri: Dr. Ali Devrim Karaosmanoğlu
Walleryan Dejenerasyon ................  216
Alzheimer Hastalığı..........................  218
Santral Pontin Myelinolizis............  221
Toksik Lökoensefalopatiler ............  224
Keversibl Posterior Löko-
ensefalopati......................................  227
Multipl Sistem Atrofisi....................  230
Wilson Hastalığı..........................  233
Hepatik Ensefelopati..................  236
Amyotropik Lateral Sklerozis
(ALS)............................................  238
Wernicke Ensci'alopatisi............  241
ReyninYüzeyel Siderozisi..........  244
11   Konjenital Malformasyonlar
S. Haehnel
Çeviri: Dr Ali Devrim Karaosmanoğlu
Chiari Malformasyonları ................  246
Defektif Migrasyon..........................  250
Korpus Kallozum Anomalileri........  253
Dandy-Walker Kompleksi ..............  255
Periventriküier Lökomalazi
(PVL)..................................................  257
Nörofibromatozis Tip 1
(Von Recklinghausen Hastalığı)   259
Nörofibromatozis Tip 2..............  262
Tüberoskleroz
(Roumeville-Pringle Hastalığı)..  265
Sturge-Weber Hastalığı..............  268
Von Hippel-Lindau Sendromu..  270
Holoprosonsefalj........................  273
12   MRG'de Artefaktlar..................  257
S. Haehnel
Çeviri: Dr. Ali Devrim Karaosmanoğlu
13   Postoperatif Değişiklikler........  284
Bkress, S. Haehnel
Çeviri: Dr. Ali Devrim Karaosmanoğlu