Tüm Vücut MR Görüntüleme
Tüm Vücut MR Görüntüleme

Tüm Vücut MR Görüntüleme

Fiyat : ₺200,00

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yirmi beş yıldan fazla zaman önce klinik tıptaki yerini almıştır. Teknolojide ve yöntemin klinik uygulamasında özellikle son 10 yıl boyunca büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. MRG bugün ana görüntüleme modeli olup vücudun her bölgesindeki bir takım hastalıkların tanısında son derece etkili bir yöntemdir.

İçindekiler: 
1 Temel ilkeler 1 
br /> MR'ın Temel İlkeleri 2 
Hasan Ali Ünal, Hakan Mutlu 
Nükleer Manyetik Rezonansın Temelleri 3 
MR Görüntüleme 10 
MR Görüntüleme Sisteminin Bileşenleri 21 
MR Kontrast Ajanlar 25 
Hasan Ali Ünal, Hakan Mutlu 
Kontrast Pekiştirmenin Prensipleri 25 
Kontrast Ajan Sınıfları ve Biyodağılım 26 
MR'ın Riskleri ve Yan Etkileri 32 
Hasan Ali Ünal, Hakan Mutlu 
Görüntüleme Artefaktları 36 
Hasan Ali Ünal, Hakan Mutlu 
Özet 42 
2 Baş ve Boyun 43 
Özdil Başkan 
Nazal kavite, Paranazal Sinüsler ve Orta Yüz 44 
Oral kavite ve Orofarenks 51 
Hipofarenks ve Larenks 55 
Tükürük Bezleri 58 
Boyun Yumuşak Dokuları ve Tiroid Bezi 60 
Özet 66 
3 Göğüs 67 
Kalp 68 
Cengiz Erol, Fatma Zeynep Güngören, Mustafa Koplay 
Kardiyak MRG'nin Temel Prensipleri 68 
Konjenital Anomaliler 83 
Miyokard Hastalıkları 92 
Perikardiyal Hastalıklar 100 
Kardiyak ve Perikardiyal Kitleler 103 
Edinilmiş Kalp Kapak Hastalıkları 110 
Koroner Kalp Hastalığı 114 
Mediyasten, Plevra ve Göğüs Duvarı 126 
Afra Yıldırım 
Mediyasten 127 
Plevra 139 
Göğüs Duvarı 143 
Akciğer ve Trakeobronşiyal Sistem 146 
Afra Yıldırım 
4 Kadın Memesi 153 
Meme 154 
Nesrin Atcı 
Meme İmplantları 176 
Nesrin Atcı 
5 Abdomen 179 
Karaciğer 180 
Gonca Koç, S Burcu Görkem, Selim Doğanay 
Anomaliler 187 
Benign Tümörler 189 
Malign Tümörler 196 
İnflamatuar ve Parazitik Lezyonlar 209 
Difüz Karaciğer Hastalıkları 211 
Vasküler Hastalıklar 216 
Çocuklarda Hepatik Tümörler 217 
Pankreas 224 
Hasan Erdoğan, Mesut Sivri, Mustafa Koplay 
Anomaliler 227 
Tümörler 228 
Pankreatit 239 
Diffüz Pankreatik Hastalıklar 244 
Travma ve Postoperatif Değişiklikler 245 
Biliyer Sistem 248 
Berhan Pirimoğlu, Yeşim Kızrak 
Safra Yolu 251 
Safra Kesesi 263 
Sfinkter Yapısı 265 
Dalak 268 
Mecit Kantarcı 
Doğumsal Anomaliler ve Normal Varyantlar 270 
Enfeksiyöz Hastalıklar 270 
Kistik Lezyonlar 271 
Vasküler Hastalıklar 272 
Neoplastik ve Enfeksiyöz Olmayan Hastalıklar ve Değişiklikler 273 
Tümörler 275 
Travmatik Lezyonlar 278 
Böbrek ve İdrar Yolu 279 
Mehmet Sait Doğan, Selim Doğanay 
Böbrekler 279 
MR Ürografi 293 
Adrenal Bezler 299 
Aylin Okur 
Fonksiyonel Adrenal Hastalıklar 301 
İşlevsel Olmayan (nonfonksiyone) Adrenal Kitleler 307 
Gastrointestinal Sistem 313 
Turgut Tursem Tokmak, Mustafa Koplay 
Özefagus ve Mide 318 
İnce Barsaklar 322 
Kolon 328 
Özet 337 
6 Pelvis 341 
Mesane 342 Leyla Karaca 
Malformasyonlar 344 
İnflamasyon ve Hemoraji 345 
Benign Tümörler 345 
Malign Tümörler 345 
Pelvik Taban ve Fistüller 351 
Mesut Sivri, Osman Temizöz 
Pelvik Taban Disfonksiyonu 351 
Fistüller 357 
Kadın Pelvis 360 
Mesut Sivri, Hasan Erdoğan, Mustafa Koplay 
Vajina ve Vulva 363 
Serviks 365 
Uterus 368 
Over ve Adneksler 374 
Obstetrik Endikasyonlar 380 
Erkek Pelvisi 383 
K. Serhan Keleşoğlu, Mesut Sivri, Osman Temizöz 
Prostat ve Seminal Veziküller 383 
Testis ve Epididim 393 
Penis 400 
7 Lenf Nodları 401 
Alaaddin Nayman 
Normal Lenf Nodları 415 
Anormal Lenf Nodları 416 
8 Periferal İskelet Sistemi 425 
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri 426 
Hayrettin Karakuş, Ülkü Kerimoğlu 
Benign Kemik Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonlar 427 
Malign kemik tümörleri 436 
Benign Yumuşak Doku Tümörleri 443 
Malign Yumuşak Doku Tümörleri 445 
Romatizmal Hastalıklar 451 
Hayrettin Karakuş, Ülkü Kerimoğlu 
Kemik ve Yumuşak Dokunun Enfeksiyöz Hastalıkları 457 
Hayrettin Karakuş, Ülkü Kerimoğlu 
Avasküler Nekroz 460 
Rukiye Kılıçarslan 
Osteoporoz 463 
Alaaddin Nayman 
Travma 466 
Alaaddin Nayman 
Eklemler 470 
Omuz Eklemi 470 
Havva Kalkan, Ahmet Yeşildağ 
Dirsek Eklemi 481 
Havva Kalkan, Ahmet Yeşildağ 
El 492 
Havva Kalkan, Ahmet Yeşildağ 
Kalça Eklemi 501 
Fuat Özkan 
Diz Eklemi 512 
Fuat Özkan 
Ayak 530 
Rukiye Kılıçarslan 
Kemik İliği 543 
Rukiye Kılıçarslan 
Normal Kemik İliği 544 
Anormal Kemik İliği 547 
Depo Hastalıkları 557 
9 Damarlar 563 
Vasküler Görüntüleme Tekniği 564 
Artur Salmaslıoğlu 
MRA Tekniği 564 
Servikal Damarlar 568 
Mustafa Fatih Erkoç 
Hemanjiyomlar 573 
Stenoz ve Oklüzyonlar 573 
Torasik Damarlar 579 
İhsan Yüce 
Aort ve Dalları 581 
Pulmoner Damarlar 589 
Abdominal Damarlar 598 
Artur Salmaslıoğlu 
Abdominal Aorta 600 
Visseral ve Renal Arterler 604 
Portal Dolaşım 607 
Vena Kava İnferior 608 
Periferik Damarlar 612 
Artur Salmaslıoğlu 
Pelvis ve Alt Ekstremite Arterleri 616 
Omuz ve Kol Arterleri 626 
Ön Kol ve El Arterleri 627 
Ayak Arterleri 627 
Sınırlılıklar, Pratik Tavsiyeler ve Gelecek 629 
10 Tüm Vücut MRG ve MRA, Yüksek Alan Gücüne Sahip MRG 633 
Tüm Vücut MRG 634 
Kadir Hacıkurt 
Uygulamalar 637 
Tüm Vücut MRA 640 
Kadir Hacıkurt Mesut Sivri, Mustafa Koplay 
3T Yüksek Alan Gücüne Sahip MRG 644 
Kadir Hacıkurt 
İndeks 651