Fonksiyon Anatomisi 2 Cilt
Fonksiyon Anatomisi 2 Cilt

Ak Madde ve Gri Maddenin Fonksiyonel Anatomisi 2 Cilt

Fiyat : ₺3.400,00

2 CİLT

Hüseyin BİÇEROĞLU

Mehmet TÖNGE

Mustafa SEÇKİN

Esat ADIGÜZEL

Hakan GÜRVİT

Murat HANCI

A. Sinir Sisteminin Embriyolojik Gelişimi

1. Sinir sistemi fonksiyonel yapıtaşlarının embriyolojik gelişimi

Selma Yılmazer

B. Fonksiyonun Hücresel ve Moleküler Mekanizmaları

2. Nöron ve nöroglianın tipleri, histopatolojik özellikleri

Belkıs Atasever Arslan

3. Hücre altı düzeyde akson ve dendrit tipleri, fonksiyonel özellikleri

Pınar Öz, Belkıs Atasever Arslan

4. Hücre altı düzeyde protein sentezi, hücre iskeleti oluşumu ve fonksiyonel özellikleri

Belkıs Atasever Arslan, Kaan Yılancıoğlu

5. Membran ve aksiyon potansiyelleri, elektrotonik bilgi işleme ve iletim mekanizmaları

Ecem Özyaprak, Hale Yapıcı Eser

6. Nörotransmitterler: Tipleri, salınımı, dağılımı, reseptörleri, sinyalizasyon mekanizmaları

Hale Yapıcı Eser, Yağmur Çetin Taş

7. Beyin enerji metabolizmasının özellikleri ve fonksiyonel önemi

Işıl Aksan Kurnaz

C. Fonksiyonun Yapıtaşları

I. KORTEKS

8. Serebral korteksin mimari özellikleri

Sibel Çırpan, Mete Edizer

9. Hipokampus

Gökşin Nilüfer Yonguç, Esat Adıgüzel

10. Amigdala

Murat Kocaoğlu, Burak Erol, Erdal Çoşkun

11. Bazal çekirdeklere giriş

M. Ayberk Kurt

12. Kaudat nukleus

M. Ayberk Kurt

13. Globus pallidus

M. Ayberk Kurt

14. Ventral pallidum

M. Ayberk Kurt

15. Ventral striatum

M. Ayberk Kurt

16. Putamen

M. Ayberk Kurt

17. Hipotalamus

Çağatay Barut, Banu Özen Barut

18. Talamus

Hakan Gürvit

19. Meynertin bazal çekirdeği

Erdal Çoşkun, Yakup Ozan Türkmenoğlu

20. Septal nukleuslar

Banu Özen Barut, Çağatay Barut

21. Akkümbens nukleus (Nucleus accumbens)

M. Ayberk Kurt

22. Red Nukleus

Feridun Acar, Selçuk Göçmen

23. Klaustrum

Nuket Göçmen Mas, Selim Karabekir

24. Pineal bez

Levent Sinan Bir

25. Stria terminalisin yatak nukleusu

Erdal Çoşkun, Yakup Ozan Türkmenoğlu

26. Anterior olfaktör nukleus

Nuket Göçmen Mas, Gökşin Nilüfer Yonguç

27. Subtalamik nukleus

M. Ayberk Kurt

28. Broca’nın diagonal bandı

Erdal Çoşkun, Barış Albuz

29. Substantia innominata

Erdal Çoşkun, Barış Albuz

30. Tüber sinerum

Tolga Turan Dündar, Abdülkerim Gökoğlu

31. Subforniseal organ

Abdülkerim Gökoğlu, Tolga Turan Dündar

32. Substantia nigra

M. Ayberk Kurt

33. Superior kollikulus

Emel Ulupınar, Serdar Ercan

34. İnferior kollikulus

Emel Ulupınar, Gürol Atar

35. Pedinkülopontin nukleus

Ece Alim, Meltem Bahçelioğlu

36. Pretektal nukleus

Emel Ulupınar

37. Periakuaduktal gri madde

Meltem Bahçelioğlu, Ece Alim, Kerem Atalar

38. Pons nukleusları

Emel Ulupınar, Fulya Büge Ergen

39. Medulla oblangata nukleusları

Emel Ulupınar, Elif Polat Çorumlu

40. Medulla Spinalis nukleusları

Gülgün Şengül

41. Serebellum nukleusları

Çağatay Hilmi Öncel

42. Retiküler formasyon

Erdal Çoşkun, Yakup Ozan Türkmenoğlu

II. AK MADDENİN FONKSİYONEL ANATOMİSİ

43. Nöroonkolojik cerrahide ak maddenin önemi ve fonksiyon koruma teknikleri

Atilla Yılmaz

44. Unsinat fasikül

Ş. Serhat Baydın, Hüseyin Kurt

45. Superior longitudinal fasikül

Abdullah Emre Taçyıldız, Abuzer Güngör

46. İnferior longitudinal fasikül ve sagittal stratum

Ş. Serhat Baydın, Hüseyin Kurt

47. Orta longitudinal fasikül

Seçkin Aydın, Necmettin Tanrıöver

48. Superior fronto-oksipital fasikül ve inferior fronto-oksipital fasikül

Barış Küçükyürük

49. Parietooksipital fiberler

Tahsin Saygı, Oğuz Baran

50. Singulum demeti

Ozan Haşimoğlu, Abuzer Güngör

51. İnternal kapsül

Vural Hamzaoğlu, Derya Karataş, Emel Avcı

52. Talamik pedünküller

Baran Bozkurt

53. Tapetal lifler ve korpus kallozum

Figen Gökmen, Aslı Beril Karakaş

54. Medial olfaktör stria ve lateral olfaktör stria

Canan Yurttaş, Mustafa Orhan

55. Medial longitudinal stria ve lateral longitudinal stria

Canan Yurttaş, Mustafa Orhan

56. Ekstrem kapsül

Dilek Arslan, Hüseyin Biçeroğlu

57. Eksternal kapsül

Dilek Arslan, Hüseyin Biçeroğlu

58. Anterior komissür

Ş. Serhat Baydın, Ayça Şahin

59. Posterior komissür

Figen Gökmen, Aslı Beril Karakaş

60. Forniks

Oğuz Baran, Tahsin Saygı

61. Hipokampal komissür

Oğuz Baran, Tahsin Saygı

62. Mamiller komissür

Oğuz Baran, Tahsin Saygı

63. Habenular komissür

Emrah Çeltikçi, Ayhan Cömert

64. Talamik komissür

Abdülkerim Gökoğlu, Ayhan Cömert

65. Broca’nın diagonal bandının nukleusu

Ali Karadağ

66. Ansa pedinkülaris

İlhan Aydın

67. Ansa lentikülaris

İlhan Aydın

68. Klaustral lifler

Dilek Arslan, Hüseyin Biçeroğlu

69. Mamillotegmental yolak

Naci Balak

70. Mamillotalamik yolak

Naci Balak

71. Fasikülus retrofleksus

Tahsin Saygı, Oğuz Baran

72. Medial forebrain demeti

Ali Karadağ

73. Stria medullaris thalami

Abuzer Güngör, Cansu Ünal

74. Stria terminalis

Seçkin Aydın, Necmettin Tanrıöver

75. Forel’in H1 ve H2 alanları, zona inserta ve subtalamik fasikül

Baran Bozkurt, Orhun Mete Çevik

76. Dentorubrotalamik yolak

Baran Bozkurt

77. Medial lemnisküs

Funda Aksu, Sibel Çırpan

78. Pallidotalamik fasikül

Emrah Çeltikçi, Ayhan Cömert

79. Superior serebellar pedinkül, orta serebellar pedinkül, inferior serebellar pedinkül ve serebellum bağlantı yolları

Akın Akakın

80. Dorsal longitudinal fasikülüs

Buruç Erkan, Emir Darcan

81. Medulla spinalis bağlantı yolları

Gülgün Şengül

III. KRANİAL SİNİRLERİN FONKSİYONEL VE MİKROCERRAHİ ANATOMİSİ

82. Olfaktör sinir ve burnun mikrocerrahi anatomisi

Emre Zorlu, Bülent Düz

83. Göz sinirleri (2,3,4,6) ve orbitanın mikrocerrahi anatomisi

Yusuf İzci

84. Trigeminal sinir ve trigeminal sinire mikrocerrahi ulaşım yolları-orta fossa yaklaşımları

Mustafa Sakar, M. İbrahim Ziyal

85. Fasial ve vestibulokoklear sinirlerinin fonksiyonel ve mikrocerrahi anatomisi-köşe tümörlerine yaklaşım

Pınar Eser Ocak, Mustafa Kemal Başkaya

86. Alt kranial sinirlerin (9,10,11,12) fonksiyonel ve mikrocerrahi anatomisi jugular fossa anatomisi

Halil Olgün Peker, Mustafa Kemal Başkaya

IV. PERİFERİK SİNİRLERİN FONKSİYONEL VE MİKROCERRAHİ ANATOMİSİ

87. Brakial pleksus, boyun ve üst ekstremitenin fonksiyonel ve mikrocerrahi anatomisi

Muhammed Fatih Sarı, Nevhis Akıntürk

88. Torakal sinirler, toraks ve sırtın mikrocerrahi anatomisi

Ayfer Aslan, Alp Özgün Börcek

89. Lumbosakral pleksus, batın ve alt ekstremitenin fonksiyonel ve mikrocerrahi anatomisi

İhsan Doğan, Fatih Yakar

D. Bölgelere Göre Fonksiyonel Organizasyon

90. Frontal lobun fonksiyonel organizasyonu ve mikrocerrahi anatomisi

Ahmet Kayhan, Cihan İşler

91. Temporal lobun fonksiyonel organizasyonu ve mikrocerrahi anatomisi

Barış Küçükyürük

92. Parietal lobun fonksiyonel organizasyonu ve mikrocerrahi anatomisi

Ş. Serhat Baydın, Orhun Mete Çevik

93. Insula fonksiyonel organizasyonu ve mikrocerrahi anatomisi

Seçkin Aydın, Necmettin Tanrıöver

94. Oksipital lobun fonksiyonel organizasyonu ve mikrocerrahi anatomisi

Orhun Mete Çevik, Abuzer Güngör

95. Serebellum fonksiyonel organizasyonu ve mikrocerrahi anatomisi

Akın Akakın

96. Pons ve medulla oblangatanın fonksiyonel organizasyonu ve mikrocerrahi anatomisi

Osman Tanrıverdi, Ömür Günaldı

97. Medulla spinalis fonksiyonel organizasyonu ve mikrocerrahi anatomisi

Gülgün Şengül

E. Fonksiyonlara Özel Organizasyon

98. Bilinç: Tanımı, anatomisi ve bozuklukları

Mustafa Seçkin

99. Dikkat: Tipleri, anatomisi, fizyolojisi ve bozuklukları

Zerrin Yıldırım, Öget Öktem Tanör, Hakan Gürvit

100. Dilin nöroanatomisine giriş

Mustafa Seçkin

101. Fonetik bozukluklar, fonoloji ve anatomik temelleri

Şükrü Torun

102. Morfolojik/leksikal bozukluklar ve anatomik temelleri neuroanatomy of morphological/lexical disorders

Christina Monouilidou

103. Okuma, yazma bozuklukları ve anatomik temelleri

Şükrü Torun

104. Sayı sayma bozukluklarının anatomisi

Hülya Uluğut Erkoyun

105. Bedenselleşmiş kognitif nöromüzikoloji bağlamında işitme ve zaman algısı

Muzaffer Çorlu

106. Hareket sistemi nöroanatomisi ve entegrasyonu

Tuba Cerrahoğlu Şirin, Gençer Genç

107. Hipotalamus-hipofiz entegre düzenleyici sistemler: Nöroendokrinoloji, yemek-sıvı alım metabolizması

İlke Ali Gürses

108. Otonom sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi

Hülya Uluğut Erkoyun

109. Zaman, zaman algısı ve biyolojik saat

İnci Ayhan, Reşit Canbeyli

110. Kardiyopulmoner regulasyon mekanizmaları

Emine Gülderen Şahin, Nilüfer Yeşilot Barlas

111. Uyku, rüya ve uyanıklık regulasyon sistemi

Gülçin Benbir Şenel, Derya Karadeniz

112. Motivasyon ve ödül sistemlerinin nöroanatomik ve nörokimyasal temelleri

Ejder Akgün Yıldırım, Kerim Uğur, Zerrin Yıldırım
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR