Çocuk Urolojisi
Çocuk Urolojisi
Çocuk Urolojisi
Çocuk Urolojisi
Çocuk Urolojisi

Çocuk Urolojisi

Fiyat : ₺1.950,00

Editörler
Prof. Dr. Abdurrahman Önen
Prof. Dr. Cüneyt Günşar
Prof. Dr. Murat Alkan
Prof. Dr. Ayşe Karaman

560 SAYFA BÜYÜK BOY KUŞE KAĞIT TAMAMI RENKLİ İPLİK DİKİŞ SERT CİLTLİ KAPAK.

DOI NUMBER: 

ÖNSÖZ

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’nin (TÇCD) 14 yıldır devam eden “Temel Eğitim-Öğretim Kursları” çocuk çerrahisi kliniklerinde asistan eğitiminin standardize edilmesi ve doğru, temel klasik bilginin konusunda deneyimli eğiticiler tarafından paylaşılmasını hedeflemiştir. Her bir kurs için derneğimiz tarafından desteklenerek gönüllü eğiticilerin hazırlamış olduğu bu materyaller zaman içinde güncellenerek en yeni bilgi ve uygulamaların da materyaller içinde yer bulması sağlanmıştır. Tüm bu eğitim materyallerinin hazırlanması, güncellenmesi, basılması ve kurs öncesinde kursiyerlere hazır hale getirilmesi büyük bir emek ve özveri gerektirmektedir.
Bu temel eğitim faaliyetleri arasında yer alan Pediatrik Üroloji Kursu da daha sonradan Pediatrik Üroloji Derneği’nin kurulması ile birlikte iki kardeş derneğin iş ve gönül birliği içinde yürüttüğü bir kurs haline dönüşmüştür. TÇCD’nin Eğitim Kurulu’nun elindeki bilgi birikimi ve materyalleri kendi özgün ürünlerimize dönüştürme zamanının geldiği yönündeki istek ve talepleri doğrultusunda bir Çocuk Ürolojisi Kitabı yazılması planlanmış ve her iki kardeş derneğin ortak girişimleri ile elinize ulaşan bu kitap vücut bulmuştur. Günümüzde bilginin çok hızlı geliştiğini ve değiştiğini düşündüğümüzde, kendi dilimizde, kendi editörlerimiz ve bölüm yazarlarımız ile derli-toplu, güncel ve kapsamlı bilgiyi içeren bir materyali oluşturmanın önemli olduğu kadar zor, zaman alan, yoğun çaba ve emek gerektiren bir süreç olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.
Bu kitabın hazırlanmasında fikir üretenden her iki Derneğin Yönetim Kurullarına, Eğitim Kurullarına, bölüm yazarlarına, editörlerinden dizgisine, basımına kadar emek veren herkese şükranlarımızı sunarız.

Prof. Dr. Orkan Ergün
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Başkan

Prof. Dr. Abdurrahman Önen
Pediatrik Üroloji Derneği Başkanı

İÇİNDEKİLER

 

1. Ürogenital Embriyoloji, Anatomi ve Fizyoloji

Ali Tekin

2. Pediatrik Üroradyoloji

Sebuh Kuruğoğlu

3. Üriner Sistem Sintigrafileri

F. Gül Gümüşer

4. Sistoskopi ve Sistoskopik Girişimler

Sibel Tiryaki

5. Çocuk Ürolojisinde Laparoskopik Girişimler

Baran Tokar

6. Robotik Cerrahi

Ergun Ergün, Aydın Yağmurlu

7. Konjenital Renal Anomaliler

Ahsen Karagözlü Akgül

8. Üreteropelvik Bileşke Darlığı

Abdurrahman Önen

9. Üreterovezikal Bileşke Darlıkları

Ünal Zorludemir

10. Veziko-Üreteral Reflü

Cüneyt Günşar

11. Üreterosel ve Üreteral Anomaliler

Abdulkerim Temiz

12. Urakus Anomalileri

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

13. Posterior Üretral Valv

Haluk Emir

14. Ekstrofi Epispadiyas Kompleksi

Ünal Bıçakcı

15. Prune Belly Sendromu

Bilge Türedi, Nizamettin Kılıç

16. Alt Üriner Sistem Semptomlarına Yaklaşım ve İlişkili Üriner Sistem Anomalileri

Can Taneli

17. Enürezis

Dinçer Avlan

18. Nöropatik Olmayan Mesane-Bağırsak Disfonksiyonları

Mehmet Ali Özen

19. Nöropatik Mesane Disfonksiyonu

Ş. Kerem Özel

20. Anorektal Malformasyonda Ürolojik Anomaliler

Ömer Yılmaz

21. Çocuklarda Ürodinamik İncelemeler

Halil Tuğtepe

22. Çocuk Ürolojisinde Üriner Diversiyon

Murat Alkan

23. Mesane Boynu Cerrahisi

Ali Avanoğlu

24. Dış Ürogenital Anomaliler

Özlem Balcı, Ayşe Karaman

25. Prepusyum Hastalıkları ve Sünnet

Süleyman Cüneyt Karakuş, Alev Süzen

26. Hipospadiyas

Yunus Söylet

27. Üretra Patolojileri (Hipospadiyas Dışı)

Ahmet Murat Çakmak, Ergun Ergün, Nilsun Kuas

28. Cinsel Gelişim Sorunu/Farklılığı

Abdurrahman Önen

29. İnmemiş Testis

Feridun Cahit Tanyel

30. Varikosel

İbrahim Karaman

31. Akut Skrotum

Arzu Şencan, Aydın Şencan

32. Wilms Tümörü

S.N. Cenk Büyükünal

33. Çocuklarda Wilms Dışı Böbrek Tümörleri

Burak Ardıçlı, İbrahim Karnak

34. Rabdomyosarkomlar ve Böbrek Dışı Genitoüriner Sistem Tümörleri

Mustafa Olguner

35. Testis Tümörleri

Ahmet Çelik

36. Üriner Sistem Travmaları

Cüneyt Günşar, Bezmi Cem Boneval

37. Genital Travmalar

Mustafa Melikoğlu

38. Çocuklarda Üriner Sistem Taşları

Gökhan Demirtaş, H. Tuğrul Tiryaki

39. İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yaklaşım

Sevgi Mir, Seçil Conkar Tunçay

40. Renovasküler Hipertansiyon

İpek Özunan, Esra Nagehan Akyol Önder

41. Çocuklarda Diyaliz Yöntemleri

Pelin Ertan, Esra Nagehan Akyol Önder

42. Renal Transplantasyon

Ali İhsan Dokucu

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR