Çocuklarda kısa bağırsak cerrahi tedavisi
Çocuklarda kısa bağırsak cerrahi tedavisi

Çocuklarda kısa bağırsak cerrahi tedavisi

Fiyat : ₺1.450,00

Prof Dr Ahmet ÇELİK

DOI ABSTRACT/ÖZET İÇİN TIKLAYIN

Tarih boyunca bağırsak yetmezliği hastaları günün koşullarına uygun yönetilmeye çalışılmıştır. Yaşadığımız çağda bu hastaların modern anlamda yönetimi artık çok disiplinli bağırsak rehabilitasyon programlarıyla yapılmaktadır ve bu programların olumlu sonuçları gün geçtikçe azalan oranda bağırsak nakli ihtiyacının doğmasıyla kendini ispatlamış görünmektedir.

Bir çocuk cerrahı olarak çocuklarda bağırsak yetmezliğinin hem önlenmesi hem de tedavisi aşamasında çok önemli noktada bulunduğumuz gerçeğinden hareketle konunun embriyolojik, fizyolojik, anatomik ayrıntılarıyla bilinmesinin bizler için çok önemli olduğu kanısındayım.
Cerrahi girişimler, bağırsak yetmezliği gelişen her hasta için tarihin her döneminde kullanılmış, günümüzde modern gelişmelerin ışığında devam eden çabalarla, yeni tanımlamalarla sürmektedir. Bu kitapta bağırsak yetmezliğinin temel özellikleri, adaptasyon ve rehabilitasyonda kullanılan cerrahi girişimler mümkün oldukça tarihi sıralamasıyla ayrıntılı olarak sunulmaya çalışılmış klinik örneklerle desteklenmiştir.
Gerek kitabın yazılması sürecinde, gerekse hastaların yönetimi sürecinde desteklerini esirgemeyen Tıp Fakültesi başta olmak üzere Ege Üniversitesi’nin tüm yönetim kadrosu ve ilgililerine, Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Sağlığı Anabilim Dalları’nın tüm öğretim üyeleri, asistanları, hemşireleri, personeli ve diğer tüm çalışanları ve manevi desteklerini esirgemeyen eşim ve çocuklarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Bu kitabın, bağırsaklarına cerrahi girişim yapılan her hastanın potansiyel bağırsak yetmezliği adayı olduğunu hatırlatarak konuyla ilgili her birime faydalı olmasını dilerim.

Prof Dr Ahmet ÇELİK


İÇİNDEKİLER

1. Giriş 7-8
2. Tarihçe 9-13
3. Bağırsak uzunluğu ve bölümlerinin işlevleri 14-26
4. Bağırsak yetmezliği etiyolojisi 27-29
5. KBS insidansı/prevalans: epidemiyoloji 30-31
6. Bağırsak yetmezliği ve alt gruplarının tanımı 32-40
7. Prognostik faktörler-yeniden tanımlama: 41-44
8. Bağırsak yetmezliğinin klinik yansıması: 45-47
9. Bağırsak yetmezlikli olgunun beslenme yönetimi? 48-49
10. Komplikasyonlar ve yönetimi 50-58
11. Bağırsak adaptasyonu ve etkili faktörler: 59-67
12. Adaptasyon ve etkin diyetetik faktörler 68-71
13. Adaptasyon ve etkin tıbbi tedaviler 72-73
14. Adaptasyon ve etkin hormonal tedaviler 74-76
15. Adaptasyon ve etkin cerrahi tedaviler 77
16. Cerrahi tedaviler/genel bilgiler 78-86
17. Cerrahi açıdan hastanın değerlendirilmesi 87-90
18. Cerrahi tedaviler: bağırsak ve GİS bütünlüğünün korunması/sağlanması 91-96
19. Cerrahi tedaviler: transit zamanını uzatıcı işlemler ve/veya dilatasyon yokluğunda uygulanabilecek girişimler 97-109
20. Cerrahi tedaviler: dilate bağırsakta motiliteyi düzeltici işlemler 110-112
21. Cerrahi tedaviler: bağırsak uzatma girişimleri 113-168
Otolog cerrahi endikasyonları 113-115
Longitudinal Intestinal Lengthening and Tailoring (LILT) 116-121
LILT modifikasyonları 122-130
Kolona LILT? 131-133
Anizoperistaltik LILT? 134-138
Sonuçlar 139-141
Kimura operasyonu-IOWA modelleri 142-146
Kimura Kolonik yama 147
Martin operasyonu 148
İİPİP 149-154
STEP 155-163
Re-STEP? 164
Re-re-STEP 165
STEP sonrası LILT? 167-168
22. LILT-STEP karşılaştırması 169-171
23. Diğer uzatma yöntem ve uygulamaları 172-177
24. Duodenuma özel uygulamalar 178-181
25. Motilite sorunlarında cerrahi seçenekler/yaklaşım 182-185
26. Cerrahi Komplikasyonlar 186-187
27. Redilatasyon-Yeniden genişleme? Anlamı ve önemi? 188-191
28. Karşılaştırmalar 192-197
29. Çelik Prosedürü 198-213
30. Prognoz 214-223
31. Gelecekteki çalışmalar 224-225
32. Santral venöz kateterizasyon ve bakımı 226-249
33. Bağırsak Nakli 250-265
34. Kaynaklar 266-299
35. İndex 300

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR