Distal Radius Kırıkları Güncel Yaklaşımlar (9786059358569)

Fiyat : ₺200,00
İndirimli : ₺199,00
uyeol eftyap

Prof Dr Mustafa ÖZKAN

Kitap yazmak zordur. Bir çok yazar bulunacak, prensipler belirlenecek, koordinasyon sağlanacak, sabırla beklenecek ve ortaya kalıcı, eğitici bir eser çıkacak. İşte bu görevi değerli meslektaşlarım Dr. Mustafa Hulisi
Özkan, Dr. Tahir Sadık Sügün ve Dr. Onur Başcı başardılar. Kendilerini tebrik ediyorum.
Distal Radius kırıkları’nın konu olarak seçilmesi çok isabetli oldu. İlk teklif edildiğinde memnuniyetle karşıladım. Günümüzde El Cerrahisi; El, El Bileği, Önkol, Dirsek ve Brakial Pleksus yaralanmalarını kapsayan
bir dal oldu. Dünya’da sadece el bileğinin artroskopik cerrahisi ile uğraşan el cerrahları var. Dolayısıyla Distal Radius Kırıklarıyla ilgili kitap hazırlanması ülkemizin ulaştığı bilimsel seviyeyi gösteriyor. 10-13 Mart 2011
tarihlerinde Uludağ Genç Yazıcı Otel’de ‘Distal Radius ve Ulna Kırıklarında Açık Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon’ konularında sempozyum düzenlemiştik. Yabancı konuşmacı olarak Strasbourg Üniversitesi’nden
Profesör Philippe Liverneaux katılmıştı. Güzel bir tesadüf kitabın dağıtılacağı Pamukkale’de düzenlenen 16. Ulusal Kongremiz’de de Prof. Liverneaux yine sevgili eşi ile birlikte misafirimiz oluyor.
Önceki yıl ebediyete göç eden Fransa’nın tanınmış ‘El Bileği’ Cerrahlarından Philippe Saffar’ın, William P. Cooney III ile 1995 yılında yayınladığı ‘Fractures of the DISTAL RADIUS’ kitabını okuyunca, ülkemiz
bu seviyeye ne zaman gelir? diye düşünmüştüm. Bilimsel gelişme hızı, bilgiye ulaşma hızı artıyor. Bizden sonraki neslin işi kolaylaşırken zorlaşıyor da.
El Cerrahisi gelişmekte olan bir Yan Dal. YDUS sınavları ile ülkemizin her tarafında uzmanlık öğrencileri yetişmekte. Böylece yakın gelecekte ‘EL CERRAHİSİ’ ülkemizde önemli hizmetler veren bir dal olacak. Yan
Dal uzmanları arttıkça derneğimiz güçlenecek, günümüzde kongrelerimizi gerçekleştirmede karşılaştığımız zorluklar bir ölçüde azalacak.
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği’nin eğitim faaliyeti olarak kitabın editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Mustafa Hulisi Özkan’a, Doç. Dr. Tahir Sadık Sügün’e, ve Dr. Onur Başcı’ya içten gayretleri
için bir kez daha şükranlarımı sunarım. Ayrıca bölüm yazarlarına, deneyimlerini ve bilgilerini bizimle paylaştıkları için ayrı ayrı şükranlarımı sunarım.
Güzel mesleğimizin, mesleğine aşık sevdalıları “EL CERRAHİSİ”ni daha da ileriye götürecekler. El cerrahisi ailesinin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeşlik ruhu içinde birlikteliğini
sürdürmesini diliyorum.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Tufan Kaleli
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Başkanı
Benzer Ürünler