Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi Cilt 4
Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi Cilt 4

Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi Cilt 4

Fiyat : ₺2.150,00

6 EDİTÖR ve EDİTÖR YARDIMCISI 250 YAZAR
KİTABIN TÜM BÖLÜMLERİNİ İÇEREN 272 SAYFALIK DEMO VERSİYONUNU 
ÜCRETSİZ (PDF FORMATINDA) İNDİRİP OKUYABİLİRSİNİZ

 https://www.dosyaupload.com/mvcH

PSİKOŞİRÜRJİ

Psikoşirürjiye giriş ve tarihçe

Obsesif-kompulsif bozuklukta cerrahi tedavi

Major depresyonda cerrahi tedavi

Psikiyatrik hastalıklarda stereotaktik radyocerrahi

AĞRI CERRAHİSİ

Ağrı cerrahisine giriş ve tarihçe

Ağrı tedavisinde akılcı ilaç kullanımı

Ağrıda cerrahi tedavinin dayanakları

Enjeksiyon, infüzyon ve nöroablasyon girişimleri

Spinal kord ve beyinsapı düzeyinde ağrı cerrahisi

Kranial düzeyde lezyonel ağrı cerrahisi

Ağrıda derin beyin stimülasyonu

KRANİAL RİZOPATİLER

Trigeminal nevraljide destrüktif yöntemler

Trigeminal nevraljide mikrovasküler dekompresyon

Trigeminal nevraljide stereotaktik radyocerrahi 165. Hemifasial spazm cerrahi tedavisi

Diğer kranial rizopatilerde cerrahi tedavi

SPASTİSİTE CERRAHİSİ

Spastisiteye giriş: Spastisite etyopatogenezi ve cerrahi sağaltımın dayanakları

Spastisitede cerrahi dışı tedavi seçenekleri

İntratekal baklofen uygulaması

Selektif dorsal rizotomi

Ablatif cerrahi yöntemler

EPİLEPSİ CERRAHİSİ

Epilepsi cerrahisine giriş ve tarihçe

Epilepsi sınıflaması ve tedavide kullanılan ilaçlar

Epilepsi cerrahisinde hasta seçimi ve preoperatif değerlendirme

Epilepsi cerrahisinde invaziv elektrofizyolojik değerlendirme

Ekstra-temporal epilepsi cerrahisi

Temporal lob epilepsisi cerrahisi

Epilepside diskonnektif cerrahi

Non-neoplastik lezyonlarda epilepsi cerrahisi

Subpial transseksiyon ve topektomi

Vagal sinir stimülasyonu

Çocukluk çağı epilepsilerinde cerrahi tedavi

Epilepside derin beyin stimülasyonu 184. Epilepside kortikal stimülasyon

Epilepside stereotaktik radyocerrahi

ÖZEL KONULAR

Stereotaktik biyopsi

Hiperhidroz cerrahi tedavisi

Bilinç bozukluklarında nöromodülasyon

Sakral sinir stimülasyonu

Görsel ve işitsel nöroprostetikler

Stereotaktik radyocerrahi komplikasyonları ve yönetimi

Nörolojik hastalıklarda transkranial stimülasyon teknikleri

Psikiyatrik hastalıklarda transkranial stimülasyon teknikleri

Nöroonkolojide kuramsal yaklaşım ve fonksiyonel çıkarımlar

Nöroşirürji ve felsefe: Beyin ve sinir cerrahisi felsefesi, fonksiyon ve estetik

Son Söz: Beyin cerrahisindeki biyolojik ve digital devrim nörozihin cerrahisi, gelecek perspektifleri. Beyin nasıl düşünce ve zihin oluşturur? İnsan nörozihin (Connectome) projesinin yaşamı daha iyi anlayabilmemize katkısı nedir?

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR