Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni Ne Var 2022
Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni Ne Var 2022

Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni Ne Var 2022

Fiyat : ₺420,00

ÜCRETSİZ DEMO KİTAP

Editör
Prof. Dr. Mehmet Demir
Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Fatih Albayrak
Prof. Dr. Hilmi Ataseven
Prof. Dr. Hakan Dursun
Doç. Dr. Mehmet Asıl
Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Arif Mansur Coşar

Sevgili meslektaşlarım

Geçen yıl ilkini yayınladığımız ve çok beğeni kazanan kitabın, bu yıl da ikincisini sizle­rin destekleriyle, el birliği içerisinde hazırlamanın haklı mutluluk ve gururunu yaşıyo­ruz. Anadolu Gastroenteroloji Günleri toplantılarımız yapılmaya devam ettiği sürece, o yılki toplantının ana temasına uygun şekilde bu kitabı uzun yıllar daha geleneksel ola­rak yayınlamaya devam etmek en büyük dileğimiz. Bu yıl Urfa’da yapılan toplantının temasını göz önüne alarak kitabımızın başlığını “Gastrointestinal hastalıklarda yeni ne var 2022” olarak belirledik. Kitabımızda Urfa’da düzenlenen “Anadolu Gastroenteroloji Günleri 2022” toplantımızda konuşmacıların anlattıkları konuların yanı sıra özellikle taşrada akademisyenlik yapan meslektaşlarımızın değerli emek ve katkılarıyla hazırla­nan ve hepimizin günlük hekimlik pratiği uygulamalarımıza birçok katkılar sağlayacağını düşündüğüm çeşitli gastroenterolojik konulara ilişkin güncel bilgiler de yer almaktadır. Bilimsel olarak dolu dolu 49 bölümden oluşan kitabımız geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası yayın kriterlerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Kitabımız için ISBN (International Standard Book Number) ve DOI (Digital Object Identifier) numaraları alınmış, bu sayede kitabımızın uluslararası standartlara uygun bir kimliğinin bulunması ve yayınlanan içeriğe internet üzerinde kolay erişimin sağlanması hedeflenmiştir. Bu yıl­ki kitabımıza hepinizin çok beğeneceğini umduğum yepyeni ve bir özellik daha ekledik; GÜNCEL YAŞAYAN KİTAP olma özelliği. Kitapların sadece ilk basıldıklarında değil, sü­rekli güncel kalabilmeleri için son yıllarda dijital yayın hayatında kullanılmaya başlanan bu özellik sayesinde kitabımızın sürekli yenilenerek güncel kalabileceğini düşünüyorum. Güncel yaşayan kitabımıza katkıda bulunan yazarlar sürekli güncel gelişmeler oldukça bölümünü güncelleyecek ve okuyucular da kitabımızın girişinde bulunan QR kodu kulla­narak kitabın en son güncel haline uluslararası internet açık erişim sayfalarından erişebi­leceklerdir. Bildiğim kadarıyla “Gastrointestinal hastalıklarda yeni ne var 2022” kitabımız bu anlamda Türkiye’de güncel yaşayan kitap olma özelliği taşıyan ilk medikal kitap ola­caktır. Kitabın oluşumunda emeği geçen herkese ve tüm yazarlara çok teşekkür ederim.

Gastroenteroloji camiamıza ve bilime faydalı olması dileklerimle..

Dr. Mehmet Demir
9 Mart 2022

 

Gastrointestinal Traktüs Hastalıkları

1. Gebelikte Sık Görülen Gastrointestinal Sistem Semptomları ve Yönetimi

Nevin Akçaer Öztürk

2. Peptik Ülser Kanaması

Ahmet Uyanıkoğlu

3. Antiagregan-Antikoagülan Kullanan Hastada GİS Kanama Yönetimi

Dr. Arif Mansur Coşar

4. Yutkunamıyorum, Orofarengeal Disfaji

Sedef Kuran

5. Özofageal Disfaji

Fehmi Ateş

6. Helicobacterpylori: Yeni Ne Var, Maastricht V Konsensusu Neler Getirdi?

Mehmet Ali Kösekli

7. Proton Pompa İnhibitörlerine Dirençli Gastro-Özofagial Reflü Hastalığı

Refrakter Reflü Hastalığı

Hakan Ümit Ünal

8. Fonksiyonel Dispepsi

Feyzullah Uçmak

9. Eozinofilik Gastroenteritte Yeni Ne Var?

Ahmet Yavuz, Hüseyin Ataseven

10. Çölyak Hastalığı

Fatma Ebru Akın

11. İrritabl Bağırsak Sendromu Tanı ve Tedavisi için Güncel Pratik Öneriler

Mercan Taştemur, Hilmi Ataseven

12. Divertikülitte Güncel Tedavi Yaklaşımları

Engin Altınkaya, Mehmet Yıldız

13. Kolonik Divertiküloz ve Divertiküler Hastalıklar, Yeni Ne Var?

Muhammed Hanefi Aytekin, Mehmet Asıl

İleri Endoskopik İşlemler

14. İnce Bağırsak Görüntülemelerinde Yeni Ne Var?

Rasim Eren Cankurtaran, Fatma Ebru Akın

15. Endoskopik Ultrasonografide Görüntü Optimizasyonu

Fatih Albayrak

16. Akalazya Tedavisinde; Peroral Endoskopik Miyotomi (POEM)

Bahri Abaylı

17. Erişkin Karaciğer Naklinde Biliyer Komplikasyonların Endoskopik

Tedavisi

Yılmaz Bilgiç

18. Endoskopik Submukozal Diseksiyon İşleminde Sık Kullanılan

Aksesuarlar Altay Kandemir

19. Lateral Spreading Tümör Tedavisinde Parçalı Endoskopik Mukozal

Rezeksiyonun Yeri  Müge Ustaoğlu

20. Mide Kanserinde Laparoskopik Gastrektomi Yavuz Albayrak

Karaciğer Hastalıkları

21. İmmün Toleran Hastalarda ve Hafif İnflamatuvar Aktivitesi Olanlarda

Tedavi Etkin ve Faydalı Mı? Bilgehan Aygen

22. Gebelikte Hepatit B Yönetimi, Yeni Ne Var? Mehmet Asıl

23. Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Hepatosellüler Kanser Yeni Ne Var?  Mehmet Demir

24. Viral Hepatitlerde Romatolojik Bulgular  Mete Pekdiker

25. Obezitenin Medikal Tedavisi Cem Aygün

26. NAFLD/MAFLD Tanısında Yeni Ne Var? İbrahim Halil Bahçecioğlu

27. Kronik Karaciğer Hastalıklarında Elastografik Değerlendirme Şeyma Taştemur, Hilmi Ataseven

28. MAFLD/NAFLD Yeni Tedaviler Ne Zaman Gelecek? Metin Başaranoğlu

29. Otoimmun Hepatitte Yeni Ne Var? Fatma Betül Boz, Murat Bıyık

30. Kolestazda Yeni Terapötik Hedefler ve Ajanlar Aylin Demirezer Bolat

31. Granülomatöz Hepatitlerin Bakteriyel ve Viral Nedenleri Ayşe Albayrak

32. Akut Karaciğer Yetmezliği Güncel Pratik Bilgiler Çiğdem Cindoğlu

33. Sirozda Palyatif Bakım Adil Coşkun

34. Baveno VII Kriterleri Ne Getirdi? Şehmus Ölmez

35. Gizli veya Minimal Hepatik Ensefolopatide Farkındalık ve Klinik Önemi Mehmet Demir

36. Biliyer Kistlere Yaklaşım: Etyopatogenez, Tanı ve Tedavi Zehra Betül Paköz

37. Nadir Hastalıklar Hülya Aladağ, Murat Aladağ

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı

38. İnflamatuvar Bağırsak Hastasında Preoperatif ve Postoperatif Yönetim Öykü Tayfur Yürekli

39. İBH Hastası Gebe Kalırsa Ne Yapalım? Burçak Evren Taşdoğan

40. COVID-19 Pandemisinde İnflamatuvar Bağırsak Hastalığının Yönetimi Güray Can

41. İBH'da 5-Aminosalisilik Asit Bileşikleri: Yeni Ne Var? Banu Kara

42. Ülseratif Kolite Genel Bakış ve İmmunmodulatör Tedaviye Yanıtsız Ülseratif Kolitte Tedavi Yönetimi Ayşe Kefeli

43. İBH'da Biyobenzerlerin Kullanımı Elif Sarıtaş Yüksel, Elvan Işık Erdoğan

44. Mikroskobik Kolit Tanı ve Tedavisi İçin Güncel Pratik Öneriler Remzi Adnan Akdoğan

45. İnflamatuvar Bağırsak Hastalığının Romatizmal Belirtileri, Tanı ve Ayırıcı Tanısı Gezmiş Kimyon

Pankreas Hastalıkları

46. Pankreasın Premalign Lezyonları Engin Ataman, Yılmaz Bilgiç

47. Otoimmün Pankreatitte Yeni Ne Var? Tacettin Akçal, Muharrem Keskin

48. Pankreas Kistleri: Güncel Pratik Öneriler İsmail Taşkıran

49. Pankreatik Steatoz Bize Neler Anlatıyor? Mustafa Tahtacı

50. Gastrik intestinal Metaplazinin Yönetimi ve Güncel Öneriler Serdar Durak, Arif Mansur Coşar

 

Etiketler
Gastrointestinal, Gastrointestinal Sistem, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni Ne, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni Ne Var, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni Ne Var 2022, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni Ne 2022, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni Var, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni Var 2022, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Yeni 2022, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Ne, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Ne Var, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Ne Var 2022, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Ne 2022, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Var, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Var 2022, Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında 2022, Gastrointestinal Sistem Yeni, Gastrointestinal Sistem Yeni Ne, Gastrointestinal Sistem Yeni Ne Var, Gastrointestinal Sistem Yeni Ne Var 2022, Gastrointestinal Sistem Yeni Ne 2022, Gastrointestinal Sistem Yeni Var, Gastrointestinal Sistem Yeni Var 2022, Gastrointestinal Sistem Yeni 2022, Gastrointestinal Sistem Ne, Gastrointestinal Sistem Ne Var, Gastrointestinal Sistem Ne Var 2022, Gastrointestinal Sistem Ne 2022, Gastrointestinal Sistem Var, Gastrointestinal Sistem Var 2022, Gastrointestinal Sistem 2022, Gastrointestinal Hastalıklarında, Gastrointestinal Hastalıklarında Yeni, Gastrointestinal Hastalıklarında Yeni Ne, Gastrointestinal Hastalıklarında Yeni Ne Var, Gastrointestinal Hastalıklarında Yeni Ne Var 2022, Gastrointestinal Hastalıklarında Yeni Ne 2022, Gastrointestinal Hastalıklarında Yeni Var, Gastrointestinal Hastalıklarında Yeni Var 2022, Gastrointestinal Hastalıklarında Yeni 2022, Gastrointestinal Hastalıklarında Ne, Gastrointestinal Hastalıklarında Ne Var, Gastrointestinal Hastalıklarında Ne Var 2022, Gastrointestinal Hastalıklarında Ne 2022, Gastrointestinal Hastalıklarında Var, Gastrointestinal Hastalıklarında Var 2022, Gastrointestinal Hastalıklarında 2022, Gastrointestinal Yeni,
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR