Geriatri Pratiğinde Rasyonel Farmakoterapi
Geriatri Pratiğinde Rasyonel Farmakoterapi

Geriatri Pratiğinde Rasyonel Farmakoterapi

Fiyat : ₺2.900,00

ÜCRETSİZ DEMO KİTAP İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Turan IŞIK, Turgay ÇELİK

Altmış beş yaş üstü yaşlı popülasyon oranı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Yaşlı hastalarda birçok kronik hastalık bulunmasının yanı sıra eşlik eden görme ve işitme sorunları, bilişsel ve fiziksel yetersizlikler hastaların tıbbi olarak yönetimini zorlaştırmaktadır. İlaç tedavisi hastaların tıbbi bakımında önemli bir yer edinmesine rağmen, hastalarda ilaç ilişkili problemlere sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hastalarda ilaç uyumsuzluğu, ilaç kullanım yanlışlıkları, ilaç yan etkileri, ilaç-ilaç etkileşimleri görülebilmekte ve önlenebilir ilaç ilişkili hastane başvuruları artmaktadır. Bu nedenle, yaşlı hastaların ilaç tedavilerini mümkün olduğunca sadeleştirerek düzenlemek geriatri pratiğinde ayrı bir öneme sahiptir.
Bütün bunlara ilave olarak, günümüzde yaşlı hastalarda ilaç ile ilişkili sorunların asgariye indirilmesi için çeşitli kılavuzlar ışığında ilaç kesme sanatı (deprescribing) geliştirilmiştir.
Kanıta dayalı güncel bilgiler ışığında, geriatrik olgularda sık görülen kronik hastalıklar ve geriatrik sendromlar için önerilen tedaviler “Geriatri Pratiğinde Rasyonel Farmakoterapi” kitabında özetlenmiştir. Bu kitabın hazırlanmasında katkılarından dolayı başta Uzm. Dr. Neziha ERKEN, Doç. Dr. Esra ATEŞ BULUT ve Doç. Dr. Derya KAYA olmak üzere emeği geçen bütün bilim insanlarına teşekkür ederim. Kitabın geriatri ile ilgilenen bütün sağlık emekçilerine faydalı bir kaynak olmasını dilerim.
Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK

 

I. YAŞLILIK VE İLAÇ

1. Yaşlanma ve Yaşlılık

Feyza Mutlay, M. Refik Mas

2. Farmakolojik Açıdan Yaşlılık

Turgay Çelik, Beril Kadıoğlu

3. Yaşlılıkta İlaç Etkileşimleri

Ahmet Aydın, Hande Sipahi, Muhammed Hamitoğlu, Cemre Şahin Şenyüz

4. Tedavide Eczacının Rolü

Mesut Sancar

II. GERİATRİK SENDROMLARDA RASYONEL FARMAKOTERAPİ

1. Polifarmasi

Gamze Doymuş, Ali Ekrem Aydın

2. Tremor

Derya Kaya

3. Deliryum

F. Sena Dost, Ahmet Turan Işık

4. Demans

F. Sena Dost, Ahmet Turan Işık

5. İnkontinans

Neziha Erken, Ahmet Turan Işık

6. Düşme

Pınar Soysal

7. Malnütrisyon

Esra Ateş Bulut

8. Bası Yaraları

Süleyman Emre Koçyiğit

9. Orofarengeal Disfaji

Kübra Altunkalem Seydi, Derya Kaya

III. YAŞLILARDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLARDA RASYONEL FARMAKOTERAPİ

1. Parkinson Hastalığı

Derya Kaya, Ahmet Turan Işık

2. Uyku Bozuklukları ve Tedavisi

Bülent Devrim Akçay, Sinan Yetkin, Hamdullah Aydın

3. Diyabetes Mellitus

F. Sena Dost, Ahmet Turan Işık

4. Kardiyovasküler Sistem

a. Hipertansiyon Tedavisi

Ertuğrul Erken

b. Hiperlipidemi

Adnan Yay

c. Atriyal Fibrilasyon

Pınar Tosun Taşar

d. Kronik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Hatice İrem Üzümcü, Hüseyin Dursun

5. Osteoporoz

M. Selman Öntan, Özge Dokuzlar

6. Osteoartrit

Banu Dilek

7. Ağrı

Özge Dokuzlar

8. Konstipasyon

Saadet Koç Okudur

9. COVID-19

Suade Özlem Badak, Esra Ateş Bulut

10. Kaşıntı (Pruritus)

Güzin Özden

IV. GERİATRİK FARMAKOTERAPİDE HASSAS KONULAR

1. Antipsikotikler

Neziha Erken, Ahmet Turan Işık

2. Antidepresanlar

Pınar Soysal

3. Antiparkinson İlaçlar

Derya Kaya

4. Antikolinerjik İlaçlar

Turgay Çelik, Çağlar Macit

5. Proton Pompa İnhibitörleri-H2 Reseptör Antagonistleri

M. Selman Öntan

6. Diüretikler

Cihan Heybeli

7. Nonsteroid Anti-İnflamatuvar İlaçlar

M. Selman Öntan

8. Oftalmolojide Kullanılan İlaçlar

Ferdane Ataş, Mahmut Kaya

9. Tıbbi Beslenme Tedavisi

F. Sena Dost, Ali Ekrem Aydın

10. İlaçlara Bağlı Özel Durumlar

Neziha Erken, Hemrin Kavak

11. İlaç Azaltımı (Deprescribing)

Ali Ekrem Aydın, Ahmet Turan Işık

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR