KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4 CİLT
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4 CİLT
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4 CİLT
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4 CİLT
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4 CİLT
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4 CİLT

KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4 CİLT

Fiyat : ₺1.250,00

Prof Dr Metin ÖNERCİ

Prof Dr Enis Alpin GÜNERİ

Prof Dr Raşit MİDİLLİ

Editörlüğünde 109 Yazarlı

2021 Baskı Tamamı renkli Kuşe

 

Yazarlar

Abdullah Durmaz

Ahmet Dağdeviren

Ahmet Emre Süslü

Ahmet Ural

Ali Özdek

Alper Ceylan

Asım Aslan

Aslı Çakır Çetin

Ayça Çiprut

Başak Mutlu

Burçak Karaca

Bülent Ağırdır

Bülent Satar

Bülent Şerbetçioğlu

Cem Meço

Cengiz Özcan

Ceren Günel

Cüneyt Alper

Çağatay Han Ülkü

Deniz Tuna Edizer

Derya Talas

Emel Çadallı Tatar

Enis Alpin Güneri

Erkan Kısmalı

Ersoy Doğan

Ertap Akoğlu

Fatih Çelenk

Figen Gökçay

Fikret Kasapoğlu

Fuat Tosun

Gamze Atay

Görkem Eskiizmir

Günay Kırkım

Gürkan Kayabaşoğlu

Gürkan Keskin

Handan Güleryüz

İbrahim Hızalan

İlknur Haberal

İsmet Bayramoğlu

İsmet Emrah Emre

Kazım Önal

Kemal Görür

Kemal Uygur

Kerem Öztürk

Kıvanç Günhan

Kürşat Murat Özcan

Levent Olgun

Levent Sennaroğlu

Lütfi Barlas Aydoğan

M. Cenk Ecevit

M. Timur Akçam

Mehmet Ada

Mehmet Gündüz

Mete İşeri

Mete Kıroğlu

Metin Şençimen

Metin Yılmaz

Murat Cem Miman

Mustafa Esassolak

Muzaffer Kanlıkama

Müge Özcan

Münir Demir Bajin

Naim Ceylan

Necdet Fazıl Ardıç

Neşe Çelebisoy

Oğuz Basut

Onur Çelik

Onur Odabaşı

Orhan Özturan

Ömer Bayır

Ömer Faruk Ünal

Ömer Karakoç

Önder Günaydın

Özcan Çakmak

Özgür Tarkan

Özgür Yiğit

Özlem Önerci Çelebi

Raşit Midilli

Recep Savaş

Sabri Uslu

Sarp Saraç

Sebahattin Cüreoğlu

Selen Bayraktaroğlu

Selhan Gürkan

Sema Başak

Sercan Göde

Serdar Ceylan

Sermin Öztekin

Serpil Mungan Durankaya

Sertaç Yetişer

Sevtap Akbulut

Sülen Sarıoğlu

Süleyman Özdemir

Süreyya Şeneldir

Ş. Armağan İncesulu

Şemsettin Okuyucu

Şenol Çomoğlu

T. Metin Önerci

Tamer Erdem

Taner Kemal Erdağ

Turgut Karlıdağ

Uygar Levent Demir

Ülkü Tuncer

Yıldırım A. Bayazıt

Yusuf Kemaloğlu

Yusuf Kızıl

Yüksel Olgun

Zeynep Önerci Altunay

 

İçindekiler

Cilt 1 Otoloji

1. Aurikula ve Temporal Kemiğin Embriyonik Gelişimi

Münir Demir Bajin

2. Temporal Kemik Anatomisi

Asım Aslan

3. Orta Kulak Kompartmanları ve Endoskopik Anatomisi

Ali Özdek

4. Orta Kulak Transfer Fonksiyonu

Başak Mutlu

5. Timpanik Membranın Vibratuar Özellikleri

Selhan Gürkan

6. İç Kulak, İşitme Siniri ve Santral İşitme Yolların Fizyolojisi

Süleyman Özdemir

7. Temel Odyolojik Kavramlar ve Testler

Bülent Şerbetçioğlu

8. İşitmenin Ölçme ve Değerlendirilmesi

Günay Kırkım

9. Fonksiyonel İşitme Kayıplarında Odyolojik Tanı

Serpil Mungan Durankaya

10. Temporal Kemik Kesitsel Radyolojik Anatomisi

Handan Güleryüz

11. Otolojik Öykü, Muayene ve Preoperatif Klinik Değerlendirme

Enis Alpin Güneri

12. Preoperatif Radyodiagnostik Değerlendirme

Onur Odabaşı

13. Postoperatif Klinik Değerlendirme

Mete Kıroğlu

14. Postoperatif Odyolojik Değerlendirme

Ş. Armağan İncesulu

15. Timpanoplasti/Osiküloplasti Prognostik Sınıflamaları

Kazım Önal

16. İç Kulak Malformasyonlarında Sınıflama ve Tedavi Yaklaşımı

Önder Günaydın, Levent Sennaroğlu

17. Aurikula Anomalileri ve Aural Atrezi

Ömer Faruk Ünal

18. Otoplasti

Tamer Erdem

19. Aurikulanın Travmatik, Enfeksiyöz ve Diğer Hastalıkları

Yüksel Olgun

20. Preauriküler Sinüslerin Eksizyonu

Özlem Önerci Çelebi

21. Dış Kulak Yolu Hastalıkları

Şemsettin Okuyucu

22. Otitis Eksterna ve Otomikoz

Ömer Bayır

23. Aurikula Tümörleri

Taner Kemal Erdağ

24. Edinsel Dış Kulak Yolu Stenozu

Özgür Tarkan

25. Kulak Ağrısı (Otalji)

Ertap Akoğlu

26. Otoskleroz ve Stapes Cerrahisi

Enis Alpin Güneri

27. İletim Tipi İşitme Kayıpları

Özgür Yiğit

28. Östaki Tüpü Hastalıkları

Cüneyt Alper, Sevtap Akbulut

29. Balon Östaki Tuboplasti

Enis Alpin Güneri

30. Akut Süpüratif Otitis Media

Kemal Görür

31. Efüzyonlu Otitis Media

İbrahim Hızalan

32. Ventilasyon Tüpleri

Mehmet Ada

33. Kolesteatomsuz Kronik Otitis Media

Kemal Uygur

34. Atelektatik ve Adheziv Otitis Media

Onur Odabaşı

35. Timpanoskleroz

Özgür Yiğit

36. Kolesteatom

Enis Alpin Güneri

37. Otitis Medianın Komplikasyonları

Muzaffer Kanlıkama

38. Barotravma (Dış Kulak, Orta Kulak ve İç Kulak)

Oğuz Basut

39. Nekrotizan Otitis Eksterna ve Temporal Kemiğin Spesifik Enfeksiyonları

Aslı Çakır Çetin

40. Sistemik Hastalıklarda Temporal Kemik Tutulumu

Çağatay Han Ülkü

41. HIV Enfeksiyonunun Otolojik ve Nörootolojik Bulguları

İsmet Bayramoğlu

42. Otolojik Hastalıklarda Patolojik Tanı

Sülen Sarıoğlu

43. Otoloji ve Nörootolojide Klinikopatolojik Korelasyon

Sebahattin Cüreoğlu

44. Otolojik Hastalıklarda Medikal Tedavi

Bülent Ağırdır

45. Otolojik Hastalıklarda Topikal Tedavi Yöntemleri

Ömer Bayır

46. Otolojik ve Nörootolojik Cerrahide Lokal Anestezi

Deniz Tuna Edizer

47. Otolojik ve Nörootolojik Cerrahide Genel Anestezi

Sermin Öztekin

48. Otolojik ve Nörootolojik Cerrahide İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu

Enis Alpin Güneri

49. Temel Otolojik Cerrahi Teknikler

Onur Çelik

50. Timpanoplasti

Enis Alpin Güneri

51. Kıkırdak Timpanoplasti

Özgür Yiğit

52. Osiküloplasti

Sarp Saraç

53. Osiküloplastide Kullanılan Protezler

Turgut Karlıdağ

54. Mastoidektomi

Ş. Armağan İncesulu

55. Mastoid Obliterasyonu

Necdet Fazıl Ardıç

56. Otolojik Cerrahi Sonrası Postoperatif Bakım ve İzlem

Necdet Fazıl Ardıç

Cilt 2 Nörootoloji

57. Vestibüler Sistemin Embriyolojisi

Ertap Akoğlu

58. Vestibüler Sistemin Anatomisi ve Fizyolojisi

Enis Alpin Güneri

59. Lateral Kafa Tabanı Cerrahi Anatomisi

Ersoy Doğan

60. Posterior Kafa Tabanı Cerrahi Anatomisi

Turgut Karlıdağ

61. Çocuklarda Sensörinöral İşitme Kayıpları

Mehmet Gündüz

62. Otoimmün İç Kulak Hastalığı

Onur Çelik

63. Ani Sensorinöral İşitme Kaybı

Bülent Satar

64. Presbiakuzi (Yaşlanmaya Bağlı İşitme Kaybı)

Ayça Çiprut

65. Gürültü ve Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları

Yusuf Kemaloğlu

66. Periferik Fasiyal Paralizi

Enis Alpin Güneri

67. Travmatik Fasiyal Paralizi

Enis Alpin Güneri

68. Vertigolu Hastaya Yaklaşım ve Yatak Başı Testleri

Enis Alpin Güneri

69. Vertigoda Laboratuvar Testleri

Ali Özdek

70. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)

Enis Alpin Güneri

71. Endolenfatik Hidrops ve Ménière Hastalığı

Enis Alpin Güneri

72. İntratimpanik Tedaviler

Enis Alpin Güneri

73. Superior Semisirküler Kanal Dehissansı Sendromu

Enis Alpin Güneri

74. BOS Otore

Çağatay Han Ülkü

75. Vestibüler Nöronit

Onur Odabaşı

76. Vestibüler Migren

Neşe Çelebisoy

77. Santral Vestibüler Hastalıklar

Figen Gökçay

78. Presbistazis (Yaşlanmaya Bağlı Dengesizlik)

Enis Alpin Güneri

79. Vestibüler İmplant

Enis Alpin Güneri

80. Vestibüler Rehabilitasyon

Başak Mutlu

81. Ototoksisite

Ülkü Tuncer

82. Glomus Tümörleri

Asım Aslan

83. Temporal Kemik Kırıkları

Onur Odabaşı

84. Tinnitus

Bülent Şerbetçioğlu

85. İşitme Cihazları

Günay Kırkım

86. Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazları

Mete İşeri

87. Orta Kulağa İmplante Edilen İşitme Cihazları

Levent Olgun

88. Koklear İmplantasyon

Enis Alpin Güneri

89. Koklear İmplant Cerrahisinde Alternatif Teknikler

Ülkü Tuncer

90. Akustik Nörinom

Enis Alpin Güneri

91. Diğer Posterior Fossa Tümörleri

Ersoy Doğan

92. Temel Nörootolojik Girişimler

Sertaç Yetişer

93. Petröz Apeks Kitleleri ve Petröz Apekse Cerrahi Yaklaşım Yolları

Derya Talas

94. Nörootolojik Cerrahi Sonrası Postoperatif Bakım ve İzlem

Derya Talas, Ahmet Dağdeviren

95. İşitsel Beyin Sapı İmplantı

Yıldırım A. Bayazıt

96. Labirent Enfeksiyonları

Gamze Atay

97. Perilenf Fistülü

Gamze Atay

98. Vasküler Kompresyon Sendromları ve Mikrovasküler Dekompresyon

Fatih Çelenk

99. Otoloji ve Nörootolojide Özel İsimle Anılan Durumlar ve Sendromlar

Enis Alpin Güneri

Cilt 3 Burun ve Yüz Hastalıkları

1. Burun ve Yüzün Embriyolojik Gelişimi

İlknur Haberal

2. Temel Anatomi

a. Yüz İskeleti ve Cildi Anatomisi

Raşit Midilli

b. İdeal Yüz ve Burun Nasıl Olmalı?

Gürkan Kayabaşoğlu

c. Burun Dış Kısmının Anatomisi (Eksternal Burun Anatomisi)

Raşit Midilli

d. Burun Lateral Duvar Anatomisi

Gürkan Kayabaşoğlu

e. Paranazal Sinüslerin Anatomisi

Emel Çadallı Tatar

f. Parasellar Bölge Anatomisi

Şenol Çomoğlu

g. Burnun Önemli Vasküler Yapıları

Emel Çadallı Tatar

h. Burnun Önemli İnnervasyonları

Emel Çadallı Tatar

i. Burun Histolojisi

Emel Çadallı Tatar

3. Burun Fizyolojisi

Müge Özcan

4. Temel Burun Radyolojisi

a. Waters Grafisi

Selen Bayraktaroğlu

b. Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Selen Bayraktaroğlu

c. Manyetik Rezonans Görüntüleme

Naim Ceylan

d. Ön ve Orta Kafa Tabanının Radyolojik Anatomisi

Naim Ceylan

e. PET/BT ve Burun Hastalıkları

Recep Savaş

f. Dakriyosistografi

Erkan Kısmalı

g. Burun Hastalıklarında Ultrasonografi

Erkan Kısmalı

5. Rinolojik Öykü ve Klinik Muayene

Sema Başak

6. Rinoloji Algoritmaları

Raşit Midilli

7. Rinolojik Tanı Testleri

a. Elektrorinomanometri ve Akustik Rinomanometri

Ceren Günel

b. Alerjik Rinitte Tanısal Testler

Müge Özcan

c. Koku Duyusunun Değerlendirilmesi

Kıvanç Günhan

8. Burnun ve Yüzün Konjenital Anomalileri

Alper Ceylan

9. Burun Dışının Enflamatuar Hastalıkları

Uygar Levent Demir

10. Rinitler

a. Rinitler

Raşit Midilli

b. Alerjik Rinit

Şenol Çomoğlu

c. Non-Alerjik Rinitler

Murat Cem Miman

11. BOS Rinore

Cem Meço

12. Rinosinüzitler

a. Akut Rinosinüzit

M. Cenk Ecevit

b. Kronik Rinosinüzit ve Nazal Polipozis

M. Cenk Ecevit

c. Pediatrik Rinosinüzit

M. Cenk Ecevit

13. Birleşik Havayolu Hastalığı (Astım-Rinit İlişkisi)

Müge Özcan

14. Antrokoanal Polip

Gürkan Keskin

15. Kistik Fibrozis

Kemal Uygur

16. Primer Silier Diskinezi ve Kartagener Sendromu

Kemal Uygur

17. Samter Sendromu

Ahmet Emre Süslü

18. Fungal Rinosinüzitler

Fikret Kasapoğlu

19. İnvaziv Mantar Sinüzitleri

Raşit Midilli

20. Koku Duyusu ile İlgili Hastalıklar

Kıvanç Günhan

21. Fasiyal Ağrı Yapan Hastalıklar

Figen Gökçay

22. Burun ve Paranazal Sinüsleri Tutan Sistemik Hastalıklar

Ahmet Ural

23. HİV’in Burun Tutulumu

Uygar Levent Demir

24. Epistaksis

Raşit Midilli

25. Yüz ve Burun Kırıkları

Görkem Eskiizmir

26. Yüz Cildi Tümörleri

Kerem Öztürk

27. Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi (OSAS)

Metin Yılmaz

28. Benign Sinonazal Tümörler

Sabri Uslu

29. Malign Sinonazal Tümörler

Fuat Tosun

30. Nazofarinks Tümörleri

Kürşat Murat Özcan

31. Nazal Kavite ve Paranazal Sinüs Kanserlerinde Radyoterapi: Ne Zaman?

Mustafa Esassolak

32. Paranazal Bölge Kanserlerinde Kemoterapi İlkeleri

Burçak Karaca

33. Burunla İlgili Sendromlar ve Eponimler

Sercan Göde

Cilt 4  Burun ve Yüz Hastalıkları Cerrahisi

34. Burun ve Anestezi

Buruna Lokal Anestezi Uygulamaları

Kıvanç Günhan

35. Paranazal Cerrahi Prosedürler

a. Endoskopik Sinüs Cerrahisi

i. Maksiller Sinüse Endoskopik Yaklaşım

Raşit Midilli

ii. Etmoid Sinüslere Endoskopik Yaklaşım

Raşit Midilli

iii. Frontal Sinüse Endoskopik Yaklaşım

Raşit Midilli

iv. Sfenoid Sinüse Endoskopik Yaklaşım

Raşit Midilli

v. Revizyon Endoskopik Sinüs Cerrahisi

M. Cenk Ecevit

vi. Dakriyosistorinostomi

T. Metin Önerci

vii. Parasellar Bölge Cerrahisi

Şenol Çomoğlu

viii. Hipofize Endoskopik ve Transnazal Yaklaşım

Sercan Göde

ix. Pterigopalatin Fossaya Yaklaşım

Abdullah Durmaz

x. Sfenopalatin Artere Yaklaşım

Raşit Midilli

xi. BOS Fistülü Onarımı Endonazal Endoskopik Duraplasti: Cerrahi Teknik ve Önemli Noktalar

Cem Meço

xii. Ensefalosel, Meningosel ve Meningoensefalosel Endoskopik Onarımı

Raşit Midilli

xiii. Koanal Atrezi Onarımı

M. Cenk Ecevit

xiv. Orbital Dekompresyon

M. Cenk Ecevit

xv. Optik Dekompresyon

Sercan Göde

xvi. Benign Sinonazal Tümörlerde Cerrahi Tedavi

Sabri Uslu

xvii. Malign Sinonazal Tümörlerde Cerrahi Tedavi

Raşit Midilli

xviii. Rinoloji Pratiğinde Teknoloji Kullanımı

Ahmet Emre Süslü

xix. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonrası Hasta Bakımı

Kıvanç Günhan

xx. Kantotomi ve Kantoliz

Raşit Midilli

b. Açık Cerrahi Prosedürler

i. Alt Mea Antrostomisi ve Sinoskopi

Fikret Kasapoğlu

ii. Nazoalveolar Kist Eksizyonu

Fikret Kasapoğlu

iii. Caldwell-Luc Anterior Maksiller Antrostomi

Müge Özcan

iv. Frontal Sinüse Açık Yaklaşım Prosedürleri

Sercan Göde

v. Frontal Sinüs Trepanasyonu

Serdar Ceylan

vi. Oroantral Fistül Onarımı

Müge Özcan

vii. Sinüs Neoplazmlarına Eksternal Yaklaşımlar

1. Degloving Yaklaşım

Ahmet Emre Süslü

2. Lateral Rinotomi

Müge Özcan

2. Weber Fergusson Yaklaşımı

Müge Özcan

36. Konka Cerrahi Prosedürleri

a. Konka Bülloza Rezeksiyonu ve Alternatif Cerrahi Prosedürler

Cengiz Özcan

b. Orta Konka Stabilizasyon Cerrahileri

Yusuf Kızıl

c. Konka Dışa Kırma (Out-Fracture) Yöntemi

Raşit Midilli

d. Konka Radyofrekans Uygulamaları

Kürşat Murat Özcan

e. Konkada Koter Uygulamaları

Sercan Göde

f. Konka Submüköz Rezeksiyonu

Sercan Göde

g. Konkaya Mikrodebrider Yaklaşımları

Sercan Göde

h. Alt Konka Mekanik Cerrahi Yöntemleri

Zeynep Önerci Altunay

37. Nazal Septum Cerrahi Prosedürleri

a. Septum Cerrahisi

Kıvanç Günhan

b. Subtotal Septal Rekonstrüksiyon

Kerem Öztürk

c. Septal Apseye Yaklaşım

Ceren Günel

d. Nazal Septum Perforasyonu Onarımı

Yusuf Kızıl

38. Rinoplasti

Rinoplastide Yaklaşım Yolları

a. Açık Teknik Rinoplastide Cerrahi Basamaklar

Raşit Midilli

b. Endonazal Rinoplasti

Süreyya Şeneldir

c. Rinoplastide Kullanılan Greftler

Tamer Erdem

d. Rinoplastide Allogreft Materyalleri ve Kullanımı

Ceren Günel

e. Hump Rezeksiyonu

Süreyya Şeneldir

f. Osteotomi Teknikleri

Süreyya Şeneldir

g. Rinoplastide Kapama-Fiksasyon

Sema Başak

h. Nazal Valfi Dar Olguya Yaklaşım Teknikleri

Orhan Özturan

i. Eğri Buruna Yaklaşım Teknikleri

Süreyya Şeneldir

j. Kısa Burun

Süreyya Şeneldir

k. Semer Burna Yaklaşım Teknikleri

Süreyya Şeneldir

l. Septorinoplasti Komplikasyonları

Lütfi Barlas Aydoğan

39. Horlama ve Apne Cerrahi Prosedürleri

a. Obstrüktif Uyku Apnesinde Damak Cerrahileri

Ömer Karakoç

b. Obstrüktif Uyku Apnesinde Hipofarengeal Havayolu Cerrahisi

M. Timur Akçam

c. Obstrüktif Uyku Apnesi Tedavisinde İskeletsel Cerrahi Yöntemler

Metin Şençimen

40. Yüz Cerrahi Prosedürleri

a. Yüzde Kullanılan Greft ve Flepler

Görkem Eskiizmir

b. Yüz ve Burun Kırıklarında Cerrahi Onarım

Görkem Eskiizmir

c. Orbita Tabanı Blow-Out Kırıkları

Özlem Önerci Çelebi

d. Yüz Germe

Özcan Çakmak

e. Blefaroplasti

İsmet Emrah Emre

f. Yüzde Botox Uygulamaları

Özcan Çakmak

 

 

Etiketler
KULAK, KULAK BURUN, KULAK BURUN BOĞAZ, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4 CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CERRAHİSİ CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN 4, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN 4 CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ BOYUN CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ CERRAHİSİ, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ CERRAHİSİ 4, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ CERRAHİSİ 4 CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ CERRAHİSİ CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ 4, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ 4 CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BOYUN, KULAK BURUN BOĞAZ BOYUN CERRAHİSİ, KULAK BURUN BOĞAZ BOYUN CERRAHİSİ 4, KULAK BURUN BOĞAZ BOYUN CERRAHİSİ 4 CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BOYUN CERRAHİSİ CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BOYUN 4, KULAK BURUN BOĞAZ BOYUN 4 CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ BOYUN CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİSİ, KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİSİ 4, KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİSİ 4 CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİSİ CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ 4, KULAK BURUN BOĞAZ 4 CİLT, KULAK BURUN BOĞAZ CİLT, KULAK BURUN BAŞ, KULAK BURUN BAŞ BOYUN, KULAK BURUN BAŞ BOYUN CERRAHİSİ, KULAK BURUN BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4, KULAK BURUN BAŞ BOYUN CERRAHİSİ 4 CİLT, KULAK BURUN BAŞ BOYUN CERRAHİSİ CİLT, KULAK BURUN BAŞ BOYUN 4, KULAK BURUN BAŞ BOYUN 4 CİLT, KULAK BURUN BAŞ BOYUN CİLT, KULAK BURUN BAŞ CERRAHİSİ, KULAK BURUN BAŞ CERRAHİSİ 4, KULAK BURUN BAŞ CERRAHİSİ 4 CİLT, KULAK BURUN BAŞ CERRAHİSİ CİLT, KULAK BURUN BAŞ 4, KULAK BURUN BAŞ 4 CİLT, KULAK BURUN BAŞ CİLT,
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR