Omurgaya Endoskopik Yaklaşımlar
Omurgaya Endoskopik Yaklaşımlar

Omurgaya Endoskopik Yaklaşımlar

Fiyat : ₺1.950,00

VIDEO & KITAP 2020

 

Editör: Uzm. Dr. Salim Şentürk 

Yardımcı Editörler: Dr. İdris Avcı, Prof. Dr. Ali Fahir Özer 

Teknolojik gelişmeler insan yaşamını kolaylaştırarak konforlu hale gelmesini sağlamaktadır.

 

Bu gelişme süreci kesintisiz devam etmektedir. Cerrahi tedavinin insan yaşamına dahil olmasıyla birlikte cerrahlar bazı konulara özellikle dikkat etmişlerdir. Başlıca, birbiri ile bağlantılı iki nokta karşımıza çıkar. Bunların ilki, cerrahi tekniğin standardize edilmesi, diğeri buna bağlı olarak gereksiz anatomik hasardan kaçınılmasıdır. Gereksiz anatomik hasarın oluşmaması yani cerrahinin belli bir alana sınırlı tutulması insan görme yeteneklerinin sınırına kadar gelmiş ve artık çıplak gözle yapilabilecek sınırın ötesinde, başka enstrümanlara gereksinimin olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Çocukluğumda en dikkatimi çeken şeylerden biri kol saatimi tamire götürdüğümde, saat tamircisinin gözüne tek bir ince uzun büyüteç gibi bir şey takarak saatin içini tetkik etmeye başlamasıydı. Kolumuzda taşıyabileceğimiz saat, kolumuzun taşıyabileceği kadar küçük parçalardan oluşmalıydı ve tamiride büyütülerek yapılmak zorundaydı. Yani bu anlayış insan beyninde vardı ve sadece diğer alanlara, yani tıbbi tedaviye uygulayacak birileri olmalıydı.

Aslında endoskopik uygulamaların yüz yıldır bir tarihi geçmişi olmasına karşın nöroşirürjide bu anlayış Yaşargil’in mikroskobu nöroşirürji ve omurga pratiğine sokmasıyla yerine oturmuştur.

Bugün omurga cerrahisinde yaptığımız mikroendoskopik yaklaşımlar bu adım üzerinden filizlenmiştir. Endoskopla görmek, görülen alanı büyütmek ve tedavi etmek endoskopik cerrahinin özetidir. Mikrocerrahi ile olan anatomik hasarı onlarca kez küçültmüştür. Gelecekte de teknolojik gelişmelerle birlikte çok daha mükemmel cerrahi teknik ve enstrümanların gelişeceği muhakkaktır.

Benim tıp fakültesi yıllarımda gastroenterologlar endoskopla patolojiyi görüp tanımlıyor, fotoğraf çekiyor ve yalnızca biyopsi alabiliyorlardı. Bugün bu kitabın editorü olan kişi endoskopla dura içinden tümör çıkarmıştır ki endoskopinin sınırlarını zorlayan bir yaklaşımdır. Bu kitabı yazan ve katkıda bulunan kişiler bu işe gönül vermiş insanlardır ve çok güzel bir eser ortaya çıkmıştır.

Dr. Salim Şentürk’ü Türk tıbbına yaptığı bu katkıdan dolayı kutluyorum ve devamının geleceğine inanıyorum.

 

Ali Fahir Özer

İÇİNDEKİLER

1. Endoskopik Omurga Cerrahisinin Tarihçesi

İsmail İştemen

2. Endoskopik Omurga Cerrahisinin Avantajları ve Dezavantajları

Serdar Çevik

3. Endoskopik Omurga Cerrahisinde Operasyon Odasının Kurulumu ve Cerrahi

Ekipmanlar

Timur Yıldırım

4. Endoskopik Omurga Cerrahisinde Anestezi Uygulamaları

Barış Arslan, İsmail İştemen

5. Endoskopik Omurga Cerrahisinde İyileşme Sürecinde Hasta Yönetimi

Zeynep Turan

6. Servikal Omurganın Endoskopik Anatomisi

Emrah Egemen, Fatih Yakar, Tuncer Süzer

7. Endoskopik Posterior Foraminotomi ve Diskektomi

Hyen Sung Kim, Nitin Adsul, Il-Tae Jang, Seong-Hoon Oh, İdris Avcı

8. Perkütan Endoskopik Servikal Laminoforaminotomi

Ali Dalgıç

9. Endoskopik Servikal Omurga Cerrahisinin Komplikasyonları

Koray Ur, Tunç Öktenoğlu

10. Torakal Omurganın Endoskopik Anatomisi

Erkan Kaptanoğlu, Yahya Güvenç, Tunç Laçin, Toğrul Cavadov, Onur Erdoğan

11. Torakoskopik Diskektomi

Ülkün Ünlü Ünsal, Ali Fahir Özer

12. Torakal Omurgaya Endoskopik Yaklaşımlar

Perkütan Torakal Endoskopik Posterolateral Diskektomi (PETD)

İsmail Bozkurt, Onur Yaman

13. Endoskopik Transpediküler Torakal Diskektomi

Mesut Emre Yaman, Tolga Tolunay

14. Endoskopik Torakal Omurga Cerrahisinin Komplikasyonları

Gülşah Öztürk, Mehdi Sasani

15. Lomber Omurganın Endoskopik Anatomisi

Göktuğ Akyoldaş

16. Endoskopik Transforaminal Yaklaşım

Hikmet Uluğ

17. Posterolateral Endoskopik Lomber Diskektomi

Ali Haluk Düzkalır, Salim Şentürk

18. İnterlaminar Endoskopik Diskektomi

Altay Sencer, Ali Güven Yörükoğlu

19. Lomber Spinal Stenoza Endoskopik Yaklaşımlar

Ülkün Ünlü Ünsal

20. Farklı Spinal Patolojilere Endoskopik Yaklaşım

Salim Şentürk

21. Endoskopik Lomber Diskektominin Komplikasyonları

Kemal Paksoy, Ahmet Gürhan Gürçay

 

İndeks

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR