SERVİKAL OMURGA CERRAHİSİ
SERVİKAL OMURGA CERRAHİSİ

SERVİKAL OMURGA CERRAHİSİ

Fiyat : ₺1.750,00

Prof Dr A.FAhir ÖZER

Bu kitapta anlatılan konulardan daha önce yazdığımız iki ciltlik ana “omurga ve omurilik cerrahisi” adlı kitapta da oldukça detaylı bahsedilmişti. Ancak elimizin altında hemen ulaşabileceğimiz daha pratik bilgiler içeren bir kitap olsun istedim. Bir hastaya hangi yaklaşımın daha uygun olacağına kolay karar verme ve nasıl yapacağımızı, şekil ve hasta grafileri ile birlikte derleyerek anlatmaya çalıştık. Çoğul eki kullandım çünkü süreç içerisinde gurur duyarak birçok meslektaşımızın, servikal cerrahide yeni teknikler tanımladığını fark ettim, aklıma hemen gelen isimler, Prof. Dr. Sedat Dalbayrak ve Dr. Mesut Yılmaz ile Prof. Dr. Kadir Kotil, Prof. Dr. Erhan Emel ve Doç. Dr. Onur Yaman. Ayrıca birçok meslektaşımın yayımladığı ve var olan tekniklerinde başarıyla yapıldığını gösteren makaleleri okudum. Neden tercüme kitap yapalım? diye düşündüm. Kendi deneyimimiz zaten bir kitabı rahatlıkla dolu dolu yapacak kadar birikmişti ve bu kitapta anlatılan konular bu deneyimlere sahip cerrahlar ve onların çalışma arkadaşları tarafından yazılmıştır. Ben, yazdığım konular dışında sadece editörlük yaptım. Elinizdeki bu kaynak kollektif bir üründür. Bu kitabın temel konuları subaksiyal servikal omurgayı kapsamaktadır. Zevkle bakacağınız ve faydalanacağınız bir temel kitap olması dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.

Amerikan Hastanesi’ne tüm destekleri için teşekkür ediyorum.

Ali Fahir Özer

 

İçindekiler

Bölüm 1: Üst Servikal Bölge Patolojilerinin Klinik Değerlendirmesi ve Cerrahi Tedavisi

1. Servikal Bölgenin Anatomisi

Safiye Çavdar

2. Servikal Vertebra Cerrahi Anatomisi

Murat Korkmaz, Turgut Akgül, Caner Günerbüyük

3. Servikal Omurganın Biyomekaniği

Deniz U. Erbulut, Muzammil Mumtaz, Ali Fahir Özer

4. Servikal Balans

Ali Fahir Özer

5. Kraniovertebral Bileşke Radyolojisi

Göktuğ Akyoldaş

6. Servikal Omurga Deformite Cerrahilerinde Anestezi

Mete Manici

7. Atlanto-Oksipital İnstabilite ve Tedavisi

Özkan Ateş

8. Atlantoaksiyel Dislokasyonlar

Musa Çırak

9. Odontoid Kırıkları

Ali Fahir Özer, Caner Günerbüyük

10. Asılan Adam (Hangman) Kırığı

Ahmet Levent Aydın

11. Baziler İnvajinasyon Nedenleri ve Cerrahi Tedavisi

Ahmet Tulgar Başak

Bölüm 2: Alt Servikal Bölge Patolojilerinin Klinik Değerlendirmesi ve Cerrahi Tedavisi

12. Servikal Dejeneratif Hastalıklarda Klinik Değerlendirme

Yaprak Ataker, Nazan Canbulat

13. Servikal Dejeneratif Hastalıklarda Radyolojik Değerlendirme

Aslıhan Onay

14. Servikal Bölgedeki Dejeneratif Disk Hastalıklarında Elektrofizyolojik Değerlendirme

Ari Boyacıyan

15. Dejeneratif Disk Hastalığında Basit Mikrodiskektomi

Mürteza Çakır, Cengiz Gömleksiz, Ali Fahir Özer

16. Dejeneratif Disk Hastalığında Tek Seviye Vertebrektomi

Ahmet Levent Aydın, Ali Fahir Özer

17. Dejeneratif Disk Hastalığında Skipping Korpektomi

Sedat Dalbayrak, Onur Yaman

18. Parsial Korpektomi

Mehdi Hekimoğlu, İbrahim Burak Atçı, Ali Fahir Özer

19. Dejeneratif Disk Hastalığında Oblik Korpektomi

Kemal Koç

20. Dejeneratif Disk Hastalığında Open Window Korpektomi

Ali Fahir Özer, Emrah Egemen

21. Dejeneratif Disk Hastalığında Laminektomi ile Dekompresyon

Hakan Bozkuş

22. Dejeneratif Disk Hastalığında Total Laminektomi + Lateral Mass Stabilizasyon

Ahmet Levent Aydın, Mehdi Sasani

23. Dejeneratif Disk Hastalığında Anterior ve Posterior Keyhole Foraminotomi

Salim Şentürk, Mehdi Sasani

24. Open Door Laminoplasti

Orkun Koban, Onur Yaman

25. French Door Laminoplasti

Tunç Öktenoğlu, Orhun Mete Çevik

26. Artmış Adele Tonusu ile Birlikte olan Hastalıklarda Servikal Laminoplasti

T. Cem Ovalıoğlu, Erhan Emel

27. Dejeneratif Disk Hastalığında Vertebrektomi, Laminektomi, 360 Derece Füzyon

Tuncer Süzer, Salim Şentürk

28. Deformite Cerrahisinde Osteotomi + Füzyon

Ümit Ali Malçok, Onur Yaman

29. Servikal Deformite Cerrahisinde Osteotomiler

Özkan Ateş, Ali Fahir Özer

30. Boyun Ağrısında Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri

Önder Çerezci

31. Servikal Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon

Nazan Canbulat, Yaprak Ataker

32. Servikal Bölge Ağrı Girişimleri

Sami Kaan Coşarcan, Orhun Mete Çevik

33. Servikal Omurga Cerrahisinde Psikolojik Faktörler ve Öngörücü Faktörler

Rahşan Düren

İndeks

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR