TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitabı 1: Kranial Nöroanatomi
TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitabı 1: Kranial Nöroanatomi
TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitap Seti
TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitap Seti
TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitap Seti
TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitap Seti
TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitap Seti
TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitap Seti
TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitap Seti

TNDer Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitap Seti

Fiyat : ₺4.100,00

6 KİTAP SET

“TNDer Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık”

Açıklamalı Soru

Kitap Seti

Hazırlamak için

1 Editör, 2 Editör yardımcısı, 6 Bölüm Editörü, 104 Yazar,

2 Yıllık ön çalışmayla

520 resim, şekil, tablo ve algoritma içeren

Tamamı renkli 1310 sayfada

2533 Açıklamalı Referanslı Soru içeren

6 kitaplık bir set

Hazırladı

US Akademi & İntertıp

“Uluslararası Yayınevi “

 

İÇİNDEKİLER

KİTAP 1: Kranial Nöroanatomi

1. Tarihçe

2. Nörofizyoloji ve Nörofarmakoloji

3. Nöroanatomi

Supratentoryal Mikrocerrahi Anatomi ve Yaklaşımlar

Serebrum

Supratentoryal Venler

Lateral Ventriküller ve 3. Ventrikül

Anterior Fossa ve Orta Fossa

Orbita

Sellar Bölge

Kavernöz Sinüs

Posterior Fossa Mikrocerrahi Anatomi ve Yaklaşımlar

Serebellum ve 4. Ventrikül

Serebellum-4. Ventrikül ve Foramen Magnum

Posterior Fossa Mikrocerrahi Anatomi ve Yaklaşımlar

Posterior Fossa Arterler

Posterior Fossa Arteriyel Anatomisi

Posterior Fossa Venler

Serebellopontin Köşe

Tentoryal İnsisura

Far-Lateral Yaklaşım ve Transkondüler, Suprakondüler, Parakondüler

Temporal Kemik ve Transtemporal Yaklaşım

Juguler Foramen

İntrakranial Sisternler

Parasellar Bölge Anatomisi

KİTAP 2: Nöroonkoloji

1. Primer Beyin Tümörleri ve Sendromlar

2. Astrositik, Oligodendroglial, Ependimal ve Nöronal Tümörler

3. Pineal Bölge Tümörleri, Embriyonal Tümörler, Kranial, Spinal ve Periferik Sinir

Tümörleri, Meningeal ve Melanositik Tümörler, Lenfositik, Histiositik ve Germ

Hücreli Tümörler

Pineal Bölge Tümörleri

Embriyonal Tümörler

Kranial, Spinal ve Periferik Sinir Tümörleri

Meningeal, Mezenşimal ve Melanositik Tümörler

Lenfomalar, Histiositik Tümörler, Germ Hücreli Tümörler ve Sellar Bölge Tümörleri

4. Esthesioneuroblastoma, Kist ve Tümör Benzeri Lezyonlar, Pseudotümör Serebri, Empty Sella Sendromu

5. Kafa Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonları, Metastatik ve Hemapoetik Tümörler

KİTAP 3: Nörovasküler

Kısaltmalar

1. Serebrovasküler Anatomi ve Radyoloji

Subaraknoid Kanama ve Anevrizmalar

Vasküler Malformasyonlar

İnme ve Oklüzif Serebrovasküler Hastalıklar

KİTAP 4: Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi

Spinal

1. Anatomi

Embriyoloji, Büyüme ve Gelişme, Biyokimya, Nörofizyoloji

Bölgesel Anatomi

Kranioservikal, Servikal, Torakal, Lomber, Lumbosakral

Cerrahi Anatomi ve Yaklaşımlar, Minimal İnvaziv Cerrahi

Semiyoloji, Biyomekanik, Nörolojik Muayene

2. Spinal Görüntüleme ve Hastalıklar

Görüntüleme

Konjenital Hastalıklar

Dejeneratif Hastalıklar

Travma

Tümörler

Enfeksiyonlar

Deformiteler

Metabolik Hastalıklar

Ağrı

3. Komplikasyonlar, Rehabilitasyon ve Fizyoterapi

Periferik Sinir

1. Anatomi, Fizyoloji, Fonksiyon, Semiyoloji

2. Hastalıklar

Nöropatiler

Tümörler

3. Cerrahi Teknik, Komplikasyonlar

KİTAP 5: Pediatri

1. Genel ve Yoğun Bakım

KİBAS

Pediatrik Nöroşirürji Hastalarında Ağrı Yönetimi

2. Nöroradyoloji

Radyografi

Ultrasonografi

Bilgisayarlı Tomografi

Geleneksel Manyetik Rezonans Görüntüleme

İleri Manyetik Rezonans Görüntüleme Teknikleri

(MRA, BOS Akım, Diffüzyon, Perfüzyon, Spektroskopi, Fonksiyonel MRG)

3. Nöroloji

Bebek ve Çocuğun Nörolojik Muayenesi

Omurilik Yolakları ve Gelişimi

Migrasyon Bozuklukları

Nörofibromatozis ve Diğer Nörokutanöz Sendromlar

Çocukluk Çağında Epilepsinin Tıbbi Tedavisi

4. Pediatrik Nöroonkoloji

Kafa ve Kafatası Lezyonları

Supratentorial Kitleler

Hipotalamik ve Görme Yolları Kitleleri

Kraniofarinjioma ve Diğer Sellar Kitleler

Germ Hücreli Tümörler

Pineal Bölge Kitleleri

Çocukluk Çağı İntraventriküler Kitleleri

Arka Çukur Kitleleri

Beyin Sapı Kitleleri

İntramedüller Omurilik Tümörleri

Omurga Kitleleri

5. Pediatrik Serebrovasküler Hastalıklar

6. Kranial Doğumsal ve Gelişimsel Hastalıklar

Chiari Malformasyonu

Ensefalosel

Doğumsal Araknoid Kistler

Nöroenterik Kist

İntrakranial Lipomlar

Dandy Walker Malformasyonları ve Varyantları

Kraniosinostozlar

Kraniofasiyal Sendromların Yönetimi

Prematüre Doğumda Germinal Matriks Kanaması

Hidrosefalinin Cerrahi Tedavisi

Gelişen Dünyada Hidrosefalinin Yönetimi

7. Spinal Doğumsal ve Gelişimsel Hastalıklar

Kranioservikal Bileşke Servikal Omurga Anomalileri

Spina Bifida (Sınıflama ve Yönetimi)

Gergin Omurilik Patofizyoloji ve Yönetimi (Miyelomeningosel Dahil)

İntraspinal Lipomlar (Lipomiyelomeningosel Dahil)

Skolyoz (Sekonder Skolyoz)

Akondroplazi

8. Fetal Nöroşirürji

9. Pediatrik Fonksiyonel Nöroşirürji

Epilepsinin Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi

Korpus Kallozotomi ve Vagal Sinir Uyarımı

Pediatrik Spastisitenin Cerrahi Tedavisi

10. Pediatrik Nörotravma

Yenidoğan Brakial Pleksus Yaralanması

Çocukluk Çağı Omurga/Omurilik Yaralanmaları

Pediatrik Kafa Travmalarının Yönetimi

Çocuk İstismarı

11. Pediatrik Nöroşirürjide Enfeksiyon Hastalıkları

Pediatrik Spinal Enfeksiyon Soruları

Pediatrik İntrakranial Enfeksiyonlar

Çocukluk Çağı Tüberküloz, Mantar ve Parazitozlarının Cerrahi Değerlendirmeleri

12. Pediatrik Nöroşirürjide Stereotaksi ve Radyocerrahi

KİTAP 6: Fonksiyonel

Kısaltmalar

1 Temel Bilgiler-Kavramlar-Anatomi- Fizyoloji-Fizyopatoloji-Görüntüleme

Ağrı

Hareket Bozuklukları, Psikiyatrik Hastalıklar

Epilepsi

 

Etiketler
TND, TND Yeterlik, TND Yeterlik ve, TND Yeterlik ve EBNS, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık”, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitabı, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitabı 1, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitabı 1 Kranial, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitabı 1 Kranial Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitabı 1 Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitabı Kranial, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitabı Kranial Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kitabı Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru 1, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru 1 Kranial, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru 1 Kranial Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru 1 Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kranial, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Kranial Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Soru Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Kitabı, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Kitabı 1, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Kitabı 1 Kranial, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Kitabı 1 Kranial Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Kitabı 1 Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Kitabı Kranial, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Kitabı Kranial Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Kitabı Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı 1, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı 1 Kranial, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı 1 Kranial Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı 1 Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Kranial, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Kranial Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Açıklamalı Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Soru, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Soru Kitabı, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Soru Kitabı 1, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Soru Kitabı 1 Kranial, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Soru Kitabı 1 Kranial Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Soru Kitabı 1 Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Soru Kitabı Kranial, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Soru Kitabı Kranial Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS Sınavlarına Hazırlık” Soru Kitabı Nöroanatomi, TND Yeterlik ve EBNS S,
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR